SNUS na Pohode 2018

0
390
SNUS na festivale Pohoda 2018
SNUS na festivale Pohoda 2018

Aj v tomto roku sekcia Mladej generácie SNUS s podporou Slovenských elektrární na festivale Pohoda organizovala tematický stan SNUS k jadrovej energetike, využívaniu zdrojov ionizujúceho žiarenia a vplyvu ionizujúceho žiarenia na človeka a životné prostredie.

Stan SNUS bol vybavený informačnými plagátmi a ukážkami možností merania aktivity a dávky v životnom a pracovnom prostredí.

 

#somradioaktivny #nuclear #horrormovie 😀   A post shared by Slovenská nukleárna spoločnosť (@snus_pohoda) on