Fínske mestá chcú vykurovať pomocou malých modulárnych reaktorov

0
326

Fínske mestá Helsinki, Espoo a Kirkkonummi skúmajú, či by bolo možné nahradiť uhlie a zemný plyn v diaľkovom vykurovaní malými modulárnymi jadrovými reaktormi (SMR), uviedla ekologická skupina Ecomodernist Society of Finland.

Trojica fínskych metropol vypracuje štúdiu využiteľnosti potenciálu SMR ako náhrady spaľovania fosílnych palív v mestách v oblasti v Helsínk. Niekoľko pokročilých SMR je aktuálne vo vývoji a na trh by mali prísť okolo roku 2030.

Väčšina diaľkového vykurovania vo Fínsku vyrába teplo spaľovaním uhlia, zemného plynu, drevných palív a rašeliny. Pretože mnohé fínske mestá majú progresívne politiky a ciele v oblasti klímy, snažia sa dekarbonizovať vykurovanie a kvapalné palivá, vyhlásila fínska Ecomodernist Society.

Rauli Partanen, podpredseda tejto spoločnosti, nezávislý energetický analytik a autor, uviedol, že existujú „významné ekonomické možnosti“ pri kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie (CHP) jadrovými reaktormi. „Pri CHP by mohol reaktor dávať zhruba dvojnásobnú hodnotu pri rovnakom inštalovanom výkone v porovnaní len s výrobou elektriny a súčasne dekarbonizuje výrobu tepla.“

Jadrová energia je skvelá pre potreby základného zaťaženia (baseload), ale s vyspelými technológiami, ako sú vysokoteplotné reaktory a vysokoteplotná elektrolýza, sa môže tiež použiť na dekarbonizáciu nielen elektrickej energie, tepla, ale aj palív v doprave a mnohých priemyselných odvetviach.