Foratom: Európsky jadrový výskum a inovácie „vyžadujú viac finančných prostriedkov“

0
66

Podľa nového stanoviska bruselského združenia jadrového priemyslu Foratom musia jadrové výskumné a inovačné projekty získať vyššiu finančnú podporu od Európskej únie (EÚ), aby jej pomohli splniť ciele v oblasti klímy a energetiky. Prioritou musia byť investície do vývoja technológií, ktoré pomôžu EÚ dosiahnuť ciele dekarbonizácie. Tie zahŕňajú existujúce aj inovatívne jadrové technológie.

„Ak to EÚ myslí s dekarbonizáciou svojho hospodárstva do roku 2050 vážne, malo by sa na výskum a vývoj nízkouhlíkovej jadrovej energie prideliť viac finančných prostriedkov,  pretože to pomôže EÚ dosiahnuť jej cieľ,“ uviedol generálny riaditeľ Foratomu, Yves Desbazeille.

Horizon Europe by mal podporovať jadro

„Programy Euratomu „Výskum a výcvik“ a „Horizon Europe“ by mali podporovať vývoj jadrových inovácií, pretože to nielen pomôže EÚ dekarbonizovať jej energetický sektor, ale tiež zvýši energetickú bezpečnosť bloku znížením závislosti na dovoze energie.“

Niekoľko medzinárodných organizácií zdôraznilo úlohu, ktorú musí jadrová energia zohrávať v boji proti klimatickým zmenám. Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy uviedol, že jadrová energia je nevyhnutná, ak má svet udržať globálne otepľovanie pod 1,5 °C. Medzinárodná energetická agentúra uviedla, že prudký pokles jadrovej energie by ohrozil energetickú bezpečnosť a ciele v oblasti klímy. Nedávny politický dokument Európskej komisie „2050 Čistá planéta pre všetkých“ uznal, že jadrová energia bude spolu s obnoviteľnými zdrojmi tvoriť chrbticu bezuhlíkovej Európy do roku 2050.

Okrem toho sa v stratégii energetickej únie EÚ hovorí: „EÚ by mala zabezpečiť, aby si udržala vedúce postavenie v oblasti jadrových technológií… aby sa nezvýšila jej energetická a technologická závislosť“. Foratom uviedol, že to predstavuje vážnu výzvu, pretože EÚ zaostáva za ostatnými globálnymi hráčmi, ako sú Čína, Rusko a USA, pokiaľ ide o úroveň investícií do jadrového výskumu a inovácií.

Horizon Europe: Rozpočet 100 000 000 000 eur

Nový program EÚ v oblasti výskumu, vývoja a inovácií – ktorý zahŕňa programy Horizon Europe, InvestEU a program výskumu a vývoja Euratomu – má navrhnutý rozpočet 100 miliárd eur na roky 2021-2027. Rozpočet pre časť programu Horizon Europe, ktorá nadväzuje na program Horizon 2020, je o 25% vyšší ako súčasný rozpočet programu Horizont 2020 a do dosiahnutia konečnej dohody môže dosiahnuť takmer 120 miliárd €.

Jedným z cieľov programu Horizon Europe je identifikovať kľúčové oblasti pre výskum a inovácie, európske partnerstvá a oblasti medzinárodnej spolupráce. Zahŕňa päť oblastí: zmenu klímy, rakovinu, zdravé oceány, klimaticky neutrálne a inteligentné mestá a zdravé potraviny a pôdu.