Foratom nalieha na Európu, aby investovala do všetkých nízkouhlíkových technológií, vrátane jadrovej

0
43

Vo všetkých nízkouhlíkových technológiách je potrebné adekvátne financovanie a investície, ak má Európa dosiahnuť úplnú dekarbonizáciu svojho hospodárstva a splniť svoj cieľ udržať globálne otepľovanie pod hranicou 1,5 ° C. Vyhlásila to bruselská skupina zastrešujúca jadrový priemysel Foratom.

Prístup Európy k energii

Foratom vyzval na „jednotnosť právnych predpisov EÚ a na to, aby politika bola v súlade s cieľom dosiahnuť do roku 2050 Európu bez emisií uhlíka“. Politiky musia zabezpečiť, aby Európa mala prístup k energii, ktorú potrebuje, keď ju potrebuje, a aby sa nevytvorili nové environmentálne problémy. Politiky musia podporovať pracovné miesta a rast v Európe.

Na dosiahnutie tohto cieľa musia právne predpisy EÚ podporovať všetky nízkouhlíkové technológie namiesto toho, aby si vybrali jednu technológiu pred druhou. Pri rozhodovaní na základe politickej akceptácie a nie na základe objektívnych kritérií bude pre Európu oveľa ťažšie dosiahnuť tieto ciele, povedal Foratom.

Návrhu Európskej komisie o udržateľnom finančnom systéme

Minulý týždeň Európsky parlament (EP) prijal text návrhu Európskej komisie o udržateľnom finančnom systéme, ktorý by poskytol finančné prostriedky s prihliadnutím na environmentálne, sociálne a riadiace aspekty.

Podľa Foratomu poslanci EP neprijali objektívny prístup k tomu, čo znamená „udržateľné“, ale že za také financie by mali byť oprávnené iba technológie, ktoré sú založené na obnoviteľných zdrojoch energie.

Text prijatý parlamentom je v rozpore s víziou Komisie, ktorá uznáva, že jadrová energia spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie bude v roku 2050 tvoriť chrbtovú kosť sektora bezuhlíkového energetického priemyslu. Taktiež je v rozpore s najnovšou správou Medzivládnej komisie pre klimatické zmeny o globálnom otepľovaní, ktorá hovorí, že jadrová energia je nevyhnutná na udržanie globálneho otepľovania pod hranicou 1,5 ° C.