Globálny klimatický samit ignoruje vystavovateľov jadrových technológií

0
74
26. Konferencia o zmene klímy 2021 v Glasgowe - Cop26

Novembrová 26. Konferencia OSN o zmene klímy 2021 v Glasgowe (1.-12. novembra 2021) známa ako Cop26 verejnosti ponúkne množstvo sprievodných podujatí vrátane výstav, workshopov či seminárov v zelenej zóne vedeckého centra v hlavnom meste Škótska. Je však zarážajúce, že organizátori samitu zamietli žiadosti o účasť v zelenej zóne všetkých s jadrovou energiou súvisiacich vystavovateľov a inštitúcií.

Ako informuje Daily Tepegraph, britská vláda vymenovala za riaditeľa Konferencie konzervatívca Aloka Sharmu a ten sa za svoj odmietavý postoj voči zástupcom jadrového priemyslu dostal pod paľbu kritiky, keďže im neumožnil, aby mohli počas samitu verejnosti odprezentovať svoje exponáty a idey.

Vzhľadom na tieto okolnosti mu adresovali aj otvorený list, v ktorom kritizovali fakt, že organizátori doposiaľ zamietli každú ich snahu v tom, aby bola jadrová energia súčasťou sprievodných podujatí konferencie. A to aj napriek tomu, že samotní toryovci (konzervatívci) v britskom parlamente naliehajú na to, aby sa jadrová energia vrátane investícií do novej generácie reaktorov, stala významnou súčasťou britských plánov na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2050.

„Skutočnosť, že boli tieto žiadosti zamietnuté, silno svedčí o zmätočnom myslení ohľadom tejto oblasti v našej vnútornej politike,“ myslí si Craig Mackinlay, predseda skupiny konzervatívnych zástancov pri dohľade nad smerovaním k nulovým emisiám (Net Zero Scrutiny Group). „Ak to Cop26 so zásadným znížením emisií CO2 myslí vážne, tak jadrový priemysel a jeho jestvujúce technológie musia byť prvoradým riešením, aby sa takýto cieľ dosiahol.“

Zelená zóna bude v glasgowskom vedeckom centre počas novembrového samitu miestom pre verejnosť, na druhej strane modrú zónu obsadia svetoví lídri, politici, rečníci a experti na problémy globálnej klimatickej krízy.

Hlavným kritériom na prihlášku do zelenej zóny bola prehliadka inovácií nápomocných pri riešení globálnej zmeny klímy. Lenže, pätnásť žiadostí od inštitúcií, ktoré sa zaoberajú jadrovou energiou a to vrátane obchodných či výskumných zložiek, organizátori vedení členom britskej exekutívy Alokom Sharmom, zamietli. Súčasťou týchto žiadostí bola aj požiadavka Svetovej jadrovej asociácie (WNA) uviesť výstavu, na ktorej by predstavili model jadrového reaktora v skutočnej veľkosti.

V reakcii na udalosti riaditeľ Svetovej jadrovej asociácie Sama Bilbao y León v otvorenom liste Alokovi Sharmovi píše: „Sme hlboko znepokojení správou, že ste zamietli každú žiadosť o predstavenie jadrovej energie v zelenej zóne na nadchádzajúcej konferencii Cop26. Dúfame, že to nenaznačuje spôsoby, akými sa bude s jadrovou energetikou zaobchádzať na samotnom samite. Preto vás aj ostatných organizátorov Cop26 naliehavo vyzývame, aby ste s jadrovou energiou zaobchádzali férovo a zaistili, že bude dostatočne zastúpená spoločne s ostatnými nízkouhlíkovými zdrojmi energie, teda v súlade s odporúčaniami mnohých odborných organizácií.“

Šéf WNA Bilbao y León na margo zamietavých postojov prezidenta Cop26 ďalej dodal, že svet od Británie v novembri očakáva ideové líderstvo. Mimochodom, Svetová jadrová asociácia zastupuje globálny jadrový sektor na klimatických konferenciách OSN od 5. Konferencie o zmene klímy (Cop5 v nemeckom Bonne v roku 1999), teda už 22 rokov.

Jadrové elektrárne sa momentálne na britskej produkcii elektriny podieľajú asi jednou pätinou. Bývalý minister a spolutvorca „net zero legislatívy“ Chris Skidmore vyhlásil: „Boris Johnson má právo investovať do budúcnosti Británie ako globálnej vedeckej veľmoci, avšak to pre energetiku znamená, že sa buď zameria na jadro, alebo to zabalí. Ak neinvestujeme do nových reaktorov, tak budeme o 10 rokov bojovať s nedostatkom energie, pretože existujúce reaktory začneme odstavovať.“

V reakcii na nedávne udalosti zástupcovia 26. Konferencie OSN o zmene klímy 2021 uviedli, že stále prebiehajú diskusie o finalizácii programu a zoznamu vystavovateľov v zelenej zóne.