Nemecká uhoľná elektráreň Datteln 4 vyrástla bez stavebného povolenia

V Nemecku namiesto odstavených jadrových elektrární rastie podiel uhlia. Najnovšia elektráreň v krajine dokonca vyrástla bez platného stavebného povolenia.

0
130
Nemecká uhoľná elektráreň Datteln 4
Nemecká uhoľná elektráreň Datteln 4. Foto: Uniper

Nemecký súd konštatoval, že stavebné povolenie na výstavbu najnovšej nemeckej uhoľnej elektrárne Datteln 4 bolo vydané nezákonne. Na základe tohto rozhodnutia padá jeden z dvoch právnych základov, ktoré elektráreň potrebuje k úspešnej prevádzke. Ak predstavitelia prehrajú aj druhý spor, budú nútení prevádzku ukončiť. Informoval o tom nemecký týždenník Der Spiegel.

Súd v meste Münster rozhodol jednoznačne: stavebné povolenie pre čiernouhoľnú elektráreň Datteln 4, ktorá sa nachádza severovýchodne od mesta Essen a ktorú prevádzkuje spoločnosť Uniper, bolo vydané nezákonne. Výber lokality bol údajne chybný. Pri plánovaní mali byť zvážené aj alternatívy, napríklad plynová elektráreň, ktorá podľa súdu kladie „omnoho menšie nároky na priestor“ a má „podstatne menší dopad na životné prostredie.“

Problémom je, že elektráreň zostáva aj naďalej v prevádzke. Rozhodnutie súdu totiž nemá vplyv na jej schválenie podľa nemeckého zákona o regulácii emisií. Ekologická organizácia Priatelia Zeme, ktorá celý spor zahájila, podala aj druhú sťažnosť a pokiaľ elektráreň prehrá aj tento súdny spor, môže to mať spočítané.

Podpora pre obnoviteľné zdroje

Elektráreň Datteln 4 je jednou z najmodernejších uhoľných elektrární na svete s výkonom 1100 MW a čistou účinnosťou presahujúcou 45 %. Elektrinou, ktorú vyrobí, z časti napája trakčné vedenie vlakového dopravcu Deutsche Bahn. Zvyšok krajina využíva na dodávku elektriny do prenosovej sústavy a na výrobu tepla. Datteln 4 je podľa prevádzkovateľa určená na rýchle zmeny zaťaženia, vďaka čomu sa stáva spoľahlivým doplnkom nespoľahlivých obnoviteľných zdrojov.

Kedy dajú Nemci uhliu definitívnu červenú?

Podľa nemeckého zákona o odklone od uhlia by mala byť posledná uhoľná elektráreň odstavená najneskôr v roku 2038. Viacerí odborníci sa však domnievajú, že tento moment môže nastať skôr, a to v dôsledku rastúcich cien emisných povoleniek. Aj spoločnosť Uniper bola nútená priznať, že by zvážila skoršie odstavenie Datteln 4, pokiaľ by ich k takémuto kroku prinútila vláda.