Iónový lúč. Chorvátsko posilní výskum materiálov pre jadrovú fúziu

0
365

Zariadenie dvojitého iónového lúča, ktoré umožňuje kombináciu dvoch lúčov z rôznych urýchľovačov súčasne, bolo slávnostne otvorené v Záhrebe, čím sa posilnil výskum jadrovej syntézy v Chorvátsku a rozšírila sa globálna ponuka zariadení s takýmito schopnosťami.

Pomôžu Chorváti fúzii, aby sa stala realitou?

Zariadenie bolo nainštalované s podporou MAAE v Inštitúte Ruđera Boškovića. Pomôže vedcom testovať a vyvíjať nové materiály, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa využitie energie fúzie stalo realitou. Na svete existuje len veľmi málo zariadení tohto druhu.

MAAE uviedla, že výskumníci a inžinieri jadrovej syntézy pracujú na vývoji metód na využitie energie vytvorenej fúziou ľahkých jadier, čo je proces akým sa uvoľňuje energia vo hviezdach. Je prísľubom bohatej, bezpečnej a bezuhlíkovej energie.

Čo je to fúzna reakcia?

Fúzne reakcie však vytvárajú vysoko energetické neutróny a alfa častice, ktoré po určitej dobe expozície môžu poškodiť steny reaktora. Technológia iónového lúča, ako napríklad zariadenie s dvojitým lúčom v Chorvátsku, môže simulovať tieto extrémne podmienky a pomôcť vyvinúť nové materiály dostatočne odolné, aby udržali fúznu reakciu.

Milko Jasic, vedúci vedec v laboratóriu Inštitútu Ruđera Boškovića pre interakcie iónového lúča, povedal, že zariadenie bude teraz schopné vykonávať najrealistickejšiu simuláciu prostredia fúzie.

„Táto investícia umožní aj väčšie využívanie techník analýzy iónových lúčov pre širokú škálu ďalších aplikácií.“

Danas Ridikas, vedúci sekcie fyziky v MAAE, vyhlásil, že zariadenie umožní výskumníkom a inžinierom otestovať, či sú materiály dostatočne odolné, aby udržali fúznu reakciu.