Jadrová energia býva bežne vylúčená z taxonómií, tvrdí nový americký výskum

Napriek potenciálne kriticky dôležitej úlohe jadrovej energie pri podpore hlbokej dekarbonizácie globálnej ekonomiky je jadro častejšie vylúčené z taxonómií financovania klímy alebo sú taxonómie v tejto otázke nejednoznačné, uvádzajú vedci.

0
24

To, či sa jadrová energia považuje za zelenú a udržateľnú, alebo nie, sa medzi regiónmi a inštitúciami značne líši. Žiadna z tridsiatich veľkých svetových bánk výslovne nezahrnula jadrovú energiu do svojich kritérií na vydávanie zelených dlhopisov alebo dlhopisov spojených s udržateľnosťou, a to napriek minuloročnému rozhodnutiu EÚ označiť ju za udržateľnú.

S najnovšou analýzou prišlo Centrum pre globálnu energetickú politiku Kolumbijskej univerzity. V rámci svojej taxonómie sa Európska únia minulý rok rozhodla zaradiť jadrové elektrárne do svojho zoznamu investícií, ktoré môžu byť označené a uvádzané na trh ako zelené. Cieľom tohto kroku bolo nasmerovať investorov k technológiám šetrným ku klíme, no rozdelilo to krajiny EÚ na tie, ktoré súhlasia a tie, ktoré nesúhlasia s ekologickými prínosmi jadrovej energie.

Podľa najnovších zistení sa banky doteraz neriadili vzorom EÚ vo svojich vlastných pravidlách zelených dlhopisov. Štúdia sa zamerala na 30 bánk, ktoré monitoruje Rada pre finančnú stabilitu, ktorá tiež vydáva odporúčania a sleduje globálny finančný systém. Zo sledovaných bánk 17 výslovne vylúčilo jadrovú energiu zo svojich rámcov zeleného financovania, zatiaľ čo 12 malo rámce, ktoré o jadrovej energii mlčali a jedna takýto rámec nemala, uviedli vedci.

Taxonómie financií v oblasti klímy sú klasifikačné systémy, ktoré identifikujú činnosti, ktoré sa považujú za činnosti v rámci kategórie ekologicky orientovanej alebo ekologickej ekonomiky, zvyčajne vtedy, keď sa predpokladá, že prispievajú k zmierňovaniu vplyvov súvisiacich so zmenou klímy alebo k prispôsobovaniu sa týmto vplyvom. Taxonómie môžu viesť investorov a poskytovateľov kapitálu pri identifikácii oblastí pre investície a mobilizácii kapitálu smerom k udržateľným činnostiam.

Vlastný štandard EÚ pre zelené dlhopisy zahŕňa jadrovú energiu. Vylúčenie z rámcov bánk by však mohlo obmedziť prístup sektora k rýchlo rastúcemu fondu udržateľného kapitálu.

Agentúra Reuters uviedla, že emisia zelených dlhopisov dosiahla v prvom aj druhom štvrťroku 2023 globálne rekordné maximum.

Spoluautor výskumu Matt Bowen povedal, že je prekvapený, že jadrová energia bola tak často vylúčená z usmernení bánk o zelenom financovaní vzhľadom na jej potenciálny príspevok k boju proti klimatickým zmenám.