Päť krajín Európskej únie lobuje proti zahrnutiu jadra do taxonómie

Ministri z Nemecka, Rakúska, Portugalska, Dánska a Luxemburska oznámili, že sú proti začleneniu jadrovej energie do taxonómie trvalo udržateľných financií Európskej únie.

0
135
Európska únia vlajka

Ministri z Nemecka, Rakúska, Portugalska, Luxemburska a Dánska v spoločnom vyhlásení uviedli, že zahrnutie jadrovej energie do taxonómie by poškodilo jej dôveryhodnosť a užitočnosť.

„Mnohí sporitelia a investori by stratili dôveru vo finančné produkty predávané ako udržateľné, ak by sa museli obávať, že kúpou týchto produktov budú financovať aktivity v oblasti jadrovej energie,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Niekoľko renomovaných inštitucionálnych investorov vyjadrilo svoj nesúhlas so zahrnutím jadrovej energie. Tieto hlasy trhu by mali byť vypočuté.“

„Máme veľa dôkazov o tom, aká nebezpečná môže byť jadrová energia,“ vyhlásila Leonore Gewessler, rakúska ministerka energetiky, na sprievodnom podujatí summitu COP26 v Glasgowe 11. novembra.

Rakúsko súčasne podáva právnu námietku proti zahrnutiu jadrovej energie do taxonómie. „Výklad nariadenia o taxonómii vo svetle primárneho práva EÚ potvrdzuje, že jadrová energia nemôže byť zahrnutá do európskej taxonómie,“ uvádza sa v právnom posúdení, ktoré zadala rakúska vláda a ktoré bolo zverejnené v septembri.

Dva tábory Európy

Deklarácia nasleduje po podobnej deklarácii 10 krajín EÚ, ktoré podporili jadrovú energiu a vyhlásili, že je „absolútne nevyhnutné“, aby jadrová energia bola zahrnutá do rámca udržateľnej finančnej taxonómie bloku do konca tohto roka. V stanovisku v mnohých európskych novinách krajiny uviedli, že jadrová energia je cenovo dostupný, stabilný a nezávislý zdroj energie. Po prvé preto, že na rozdiel od plynu chráni európskych spotrebiteľov pred kolísaním cien. Po druhé preto, že rozhodujúcou mierou prispieva k nezávislosti zdrojov energie a výroby elektriny v EÚ.

V článku, ktorý podpísali ministri z Rumunska, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Slovenska, Chorvátska, Slovinska, Bulharska, Poľska a Maďarska, sa uvádza, že cieľ obmedziť otepľovanie na 1,5 °C alebo 2 °C v 21. storočí možno dosiahnuť iba „ak drasticky znížime naše emisie skleníkových plynov v nasledujúcich ôsmich rokoch“.

Všetkých 10 krajín vyrába elektrinu z komerčných jadrových elektrární. Chorvátsko na svojom území nemá jadrové elektrárne, ale spoluvlastní JE Krško so Slovinskom.

V rámci 27-člennej EÚ prebieha veľká diskusia o tom, či jadro považovať za čistý zdroj energie. Európska komisia sa rozhodla nezaradiť jadrovú energiu do taxonómie, uviedla však, že ju zaradí do doplnkového delegovaného aktu. Zákon by zahŕňal technické skríningové kritériá na určenie podmienok, za ktorých by sa jadrová energia mohla považovať za prispievajúcu k udržateľnosti a zmierňovaniu zmeny klímy.

Taxonómia je balík nariadení, ktorými sa riadia investície do činností, ktoré sú podľa EÚ šetrné k životnému prostrediu. Brusel dúfa, že pravidlá nasmerujú súkromný kapitál do projektov šetrných ku klíme. Rozhodnutie komisie o jadrovej energii sa oneskorilo o mesiace a čelilo silnému lobingu zo strany vlád EÚ, ktoré nesúhlasia s tým, či si tento spôsob výroby elektrickej energie zaslúži označenie „udržateľné“.