Japonsko a MAAE začnú s kontrolou bezpečnosti na mieste vypúšťania vody

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) a Japonsko sa dohodli, že v septembri začnú s kontrolou bezpečnosti na mieste vypúšťania vody z jadrovej elektrárne Fukušima-Daiiči. Odštartujú tak veľký projekt čistenia jadrovej elektrárne, ktorý by mohol trvať desaťročia.

0
36
Následky havárie v elektrárni Fukušima posudzovali aj odborníci z IAEA

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uviedla, že jej predstavitelia v najbližších dňoch odcestujú na stretnutie do Japonska, aby prediskutovali plány a činnosti súvisiace s vypúšťaním vody. Dohodli sa tak vo štvrtok na stretnutí generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Mariana Grossiho a japonského ministra hospodárstva, obchodu a priemyslu Hiroshiho Kajiyamu.

Japonsko v apríli 2021 oznámilo, že plánuje vypustiť upravenú vodu do mora približne o dva roky. Krátko po tomto oznámení Japonsko požiadalo o pomoc MAAE a agentúra so sídlom vo Viedni súhlasila. Očakáva sa, že celá operácia môže trvať desaťročia. Počas prvej septembrovej návštevy sa predstavitelia MAAE stretnú s japonskými predstaviteľmi a technickými odborníkmi v Tokiu a Fukušime. Tým sa začne implementácia projektu MAAE s cieľom posúdiť, či sa vypúšťanie vykonáva bez negatívneho vplyvu na ľudí alebo životné prostredie.

Pán Kajiyama uviedol, že MAAE s Japonskom intenzívne spolupracuje na ich úsilí vysporiadať sa s následkami havárie vo Fukušima-Daiiči v roku 2011. „Agentúra bude hrať zásadnú úlohu pri kontrole a monitorovaní bezpečného vykonávania nášho plánu vypúšťania upravenej vody do mora,“ povedal.

V júli 2021 sa MAAE a Japonsko dohodli na rozsahu technickej pomoci agentúry pre projekt vypúšťania vody. MAAE zreviduje plány a činnosti krajiny z hľadiska medzinárodných bezpečnostných noriem a pomôže pri monitorovaní vplyvu vypúšťania vody na morskú vodu, morské sedimenty a ryby v blízkosti elektrárne. Pracovná skupina mala implementovať podrobný program aktivít a byť akousi technickou podporou.

 

MAAE: Na Fukušime došlo k pokroku, ale je tam stále problém s kontaminovanou vodouAlternatíva neexituje

Prevádzkovateľ elektrárne, Tokyo Electric Power Company (Tepco), skonštruuje zariadenie na riedenie a uvoľňovanie vody, ktorá sa nahromadila po roztavení troch reaktorov po cunami v roku 2011, ktorá zaplavila zariadenie Fukušima-Daiiči.

Japonské úrady uviedli, že neexistuje žiadna praktická alternatíva k vypúšťaniu vody, pretože sa zapĺňa úložný priestor. Riziko pre ľudské zdravie vraj nehrozí, nakoľko elektrárne po celom svete vypúšťajú podobnú vodu každý deň. Ide o vodu, ktorá sa používala na chladenie roztavených aktívnych zón a podzemnú vodu z blízkosti poškodeného zariadenia. Zhromažďuje sa, spracováva a skladuje v nádržiach v areáli elektrárne, no priestor sa zapĺňa a vláda skúma spôsoby, ako sa s tým vysporiadať. V minulom roku už zadržiavali viac ako milión ton vody a jej objem sa zvyšoval o viac ako 100 ton denne.

Kontaminovaná voda bola upravená prepracovaným filtračným systémom na odstránenie väčšiny rádioaktívneho materiálu. Neexistuje však žiaden praktický spôsob, ako odfiltrovať trícium, rádioaktívny izotop vodíka, najľahšieho prvku v periodickej tabuľke.

Trícium má polčas rozpadu 12,3 roka, čo je čas potrebný na to, aby sa rozpadla polovica pôvodnej rádioaktivity. Žiarenie môže byť pre zdravie nebezpečné, no určitým dávkam žiarenia pozadia je vystavený každý z nás. S vyššími dávkami prichádzame do styku pri diaľkových letoch alebo röntgenovom žiarení. Trícium sa nachádza v prírodnom prostredí, a najmä ako zložka vody.

Otvorení kontrole

Japonská vláda tvrdí, že dávka žiarenia vody z Fukušimy by nebola väčšia ako jedna tisícina prirodzenej expozície, aj keby keby ju všetku uvoľnili za jediný rok. Úradníci začiatkom tohto roka na sociálnych sieťach uviedli, že koncentrácia trícia vo vypúšťanej vode bude nižšia ako 1/40 národnej regulačnej normy.

„Zriedime trícium na jednu štyridsatinu domáceho štandardu a jednu sedminu štandardu pitnej vody Svetovej zdravotníckej organizácie,“ uviedol v apríli predseda vlády Yoshihide Suga. Zároveň povedal, že tento proces bude plne otvorený kontrole zo strany MAAE.

Vláda zvažovala päť spôsobov zneškodňovania vody: kontrolované vypúšťanie do mora, vstrekovanie pod zem, vypúšťanie vo forme para, vypúšťanie ako vodík a jej solidifikácia na podzemné uloženie. Napokon sa rozhodla pre prvú spomenutú možnosť.