Fukušima zo satelitu 14. marca 2011, tri dni po nehode. DigitalGlobe/Getty Images
Fukušima zo satelitu 14. marca 2011, tri dni po nehode. DigitalGlobe/Getty Images

Vynútené šetrenie energiou v dôsledku jej výrazného zdraženia po odstavení jadrových reaktorov po havárii elektrárne Fukušima-Daiiči v Japonsku v konečnom dôsledku viedlo k zhoršeniu kvality života a k takej miere úmrtnosti, ktorá výrazne prevažuje nad úmrtnosťou spôsobenou samotnou haváriou. Konštatuje to správa zverejnená americkým Národným úradom pre ekonomický výskum.

NBER je vedúcou neziskovou organizáciou pre ekonomický výskum. Na výsledkoch jej práce participovalo tridsaťdva nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu a trinásť minulých predsedov Rady ekonomických poradcov prezidenta USA. Viac ako 1 400 profesorov ekonómie a podnikania, ktorí v súčasnosti vyučujú na vysokých školách a univerzitách v Severnej Amerike a ktorí sú výskumníkmi NBER, sú poprednými vedcami vo svojom odbore.

Zdraženie o 38%

Štrnásť mesiacov po Fukušime Japonci zastavili prevádzku všetkých jadrových elektrární v krajine. Túto energiu nahradil dovez fosílnych palív, čo v niektorých regiónoch viedlo k zvýšeniu cien elektrickej energie až o 38%, takže pre niektorých zákazníkov bola prakticky nedostupná. Nakoniec to viedlo k nárastu úmrtí v období chladného počasia.

Ekonómovia z Kolumbijskej univerzity, Univerzity mesta Nagoya a univerzity vo Verone dospeli k tomuto záveru v správe, ktorú v pondelok 28. októbra distribuoval Národný úrad pre ekonomický výskum (NBER – The National Bureau of Economic Research). Výskum ešte nebol hodnotený partnerskými recenzentmi (peer review). Správu si môžete v angličtine prečítať tu.

Japonsko: Protest proti jadrovej energii 19. septembra 2011. Zdroj: Wikipedia
Japonsko: Protest proti jadrovej energii 19. septembra 2011. Zdroj: Wikipedia

1280 zbytočných úmrtí

Podiel výroby energie z fosílnych palív sa za štyri roky po nehode zvýšil zo 62% na 88%, zatiaľ čo podiel výroby jadrovej energie klesol z viac ako 30% až na nulu. Na základe údajov z 21 najväčších miest v Japonsku, ktoré predstavujú 28% z celkového počtu obyvateľov, vedci dospeli k záveru, že vyššie ceny elektrickej energie viedli v rokoch 2011 až 2014 k dodatočnému úmrtiu najmenej 1 280 ľudí.

Pre porovnanie, ožiareniu z havárie ešte nie je možné priamo pripísať žiadne úmrtia, hoci projekcie odhadujú celkovo 130 úmrtí. Odhaduje sa, že ak by Fukušimu neevakuovali, mohli sa Japonci vyhnúť úmrtiu ďalších 1232 osôb. Keďže údaje sa týkajú iba 21 najväčších miest v Japonsku, dopady nesprávnych politických rozhodnutí sú pravdepodobne ešte väčšie a zastavenie jadrovej výroby spôsobilo viac škody ako úžitku.

Úmrtia pre vyššie ceny elektrickej energie prevyšujú počet úmrtí v dôsledku nehody už za štyri roky. Ak extrapolujeme naše odhady na celú krajinu, potom takmer určite prevážia počet úmrtí za dlhšie časové obdobie, pretože vyššie ceny elektrickej energie pretrvávajú.

Tsunami z roku 2011, ktoré zasiahli Japonsko, poškodili jadrovú elektráreň Daiichi vo Fukušime a spôsobili jadrovú haváriu v dôsledku výpadku chladenia reaktora a bazéna vyhoretého paliva. Väčšina okolia bola evakuovaná a z rozhodnutia úradov ostáva aj naďalej neobývaná.

Fukušima negatívne ovplyvňuje jadrový priemysel už takmer desaťročie a v niektorých krajinách, napríklad v Nemecku, viedla k politickému rozhodnutiu o úplnom odklone od jadra, čo však zároveň dostalo ceny elektriny v krajine na vrchol rebríčka v Európe.

Ceny elektriny pre domácnosti v Európe v druhom polroku 2018. Zdroj: Eurostat
Ceny elektriny pre domácnosti v Európe v druhom polroku 2018. Zdroj: Eurostat