Veteráni jadrovej energetiky na výstavisku AtomeXpo 2018
Veteráni jadrovej energetiky na výstavisku AtomeXpo 2018

Na pozvanie vedenia Medzinárodnej únie veteránov jadrovej energetiky a priemyslu (International Union of Veterans of Nuclear Energy and Industry – IUVNEI) sa zástupcovia 11 krajín združených v únii zúčastnili v dňoch 14. – 16. mája 2018 na Konferencii IUVNEI a na v poradí už 10. ročníku medzinárodnej výstavy ATOMEXPO 2018 v ruskom meste Soči. Zo Slovenska sa konferencie zúčastnili Jozef Markuš, podpredseda SNUS, a Mojmír Šeliga, člen sekcie seniorov pri SNUS.

Únia v súčasnosti v rámci 11 krajín združuje 23 inštitúcií a zo Slovenska je to Sekcia seniorov pri SNUS, v súčasnosti vedená Jánom Haščíkom, a Slovenské jadrové fórum vedené Tiborom Mikušom. Konferencie sa zúčastnilo 19 účastníkov zo zahraničia a 20 účastníkov z Ruska.

Konferencia sa konala v krásnom prostredí Sanatória Južnoje Vzmorje, ktoré kedysi patrilo závodu TVEL, známemu výrobcovi jadrového paliva. Dnes je to štátne zariadenie s charakterom liečebno-diagnostického centra s najmodernejším vybavením pre prevenciu a liečbu rôznych ochorení, ale je to zároveň aj zariadenie poskytujúce nadštandardné rekreačné a športové možnosti.

V rámci konferencie odznelo 7 zaujímavých prezentácií:

  • Perspektívy v uzatváraní jadrového palivového cyklu s reaktormi na báze tepelných i rýchlych neutrónov;
  • Smernica Rorenergoatomu pre výstavbu a prevádzkovanie plávajúcich atómových teplární;
  • Nové smerovanie „biznisu“ v spoločnosti Rosatom;
  • Nové smerovanie „biznisu“ v spoločnosti Rorenergoatom;
  • Perspektívy rozvoja jadrovej energetiky v Arménsku;
  • Nové technológie jadrovej medicíny pre diagnostikovanie onkologických chorôb;
  • Smerovanie aktivít IUVNEI do budúcnosti.
Aleji stromov: Mojmír Šeliga a Joyef Markuš pri čerstvo vysadenom strome
Alej stromov: Mojmír Šeliga a Jozef Markuš pri čerstvo vysadenom strome

Súčasťou konferencie bolo aj potvrdenie a odsúhlasenie osôb vo vedení IUVNEI a oceňovanie osobností pri rozvoji jej činnosti a toto ocenenie spomedzi piatich osobností bolo udelené aj Jiřímu Marekovi, predsedovi Združenia veteránov českých jadrových elektrární.

Vďaka tomu dostal možnosť pri príležitosti konania konferencie IUVNEI zasadiť strom v Aleji stromov, ktorých je tu okolo stovky a ktoré zasadili významní vedci, umelci, športovci, celý rad domácich a zahraničných kozmonautov a iných významných osobností, ktoré toto zariadenie v minulosti navštívili. Sú tu však vysadené stromy aj z titulu pripomenutia si významných okrúhlych výročí udalostí v Rusku.

Stratégia IUVNEI

Na konferencii sa preberala i Stratégia IUVNEI s mottom „Skúsenosť veteránov je garanciou pre budúce generácie v ochrane bezpečnosti JE“. V stratégii sa uvádza, že okrem súčasných 11 krajín združených v únii Arménska, Bieloruska, Bulharska, Maďarska, Kazachstanu, Ruska, Slovenska, Ukrajiny, Fínska a Českej republiky, sa v krátkej budúcnosti pripravujú pripojiť Egypt a Turecko.

Únia plánuje ponúknuť členstvo aj Francúzsku, Indii, Juhoafrickej republike, Číne, Iránu, Bangladéšu, Brazílii, Kube a Vietnamu.

AtomeXpo

Stánok Slovenska na AtomeXpo 2018
Stánok Slovenska na AtomeXpo 2018

Súčasťou konferencie bola aj návšteva 10. ročníka medzinárodnej výstavy AtomeXpo 2018, ktorej sa zúčastnilo 141 spoločností z celého sveta, organizácií, ktoré pracujú v celom procese života jadrových elektrární, ale aj v iných oblastiach súvisiacich s JE, napr. zdravotná starostlivosť, hygiena, OOPP v rámci BOZP a iné.

V rámci výstavy sa prezentovali aj slovenské spoločnosti a síce VUJE, a. s. (v samostatnom stánku) a ENSECO, a.s., PPAControll a SPIE (v spoločnom slovenskom stánku). Významným aktom počas výstavy bolo i podpísanie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi MAAE a IUVNEI, o čom prinesieme podrobnejšie informácie v ďalších článkoch.

Samozrejme, počas našej prítomnosti v Soči sme si – Slováci a Česi – nenechali ujsť príležitosť navštíviť Olympijský park ZOH 2014.