Košice – odborný seminár a technické exkurzie k využívaniu ionizujúceho žiarenia v praxi, 14.-16.11.2013

0
32

V dňoch 14. 11. – 16. 11. 2013 usporiadali sekcie WIN a RO pre svojich členov odborný seminár a technické exkurzie.

14.11.2013 – Prápor Radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Pozemných síl Ozbrojených síl SR, Rožňava

Stretnutie začalo odborným seminárom. Bola prednesená prednášku na tému „Radiačný monitoring SHMÚ“. Odzneli ďalšie prednášky podľa programu. Vojaci prezentovali informácie o činnosti svojho práporu a v technickom parku nám bola podrobne predvedená technika:

  • Prieskumný komplet ALIGATOR 4×4 RCH
  • Vyhodnocovanie zariadenie mobilné VYMOB
  • Ťažké dekontaminačné vozidlo DEKVOZ
  • Vozidlo pre monitorovanie a odber vzoriek Land Rover Defender
  • Mobilné identifikačné chemické laboratórium – MICHL

Dr. Bova prezentoval techniku a uviedol veľa zaujímavých detailov.

15.11.2013 – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Navštívili sme katedru biológie a genetiky a v rámci nej  Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie. Svoje pracovisko predstavil Prof. RNDr. Michal Toropila, vedúci ústavu a RNDr. Denisa Beňová. Ústav sa okrem iných oblastí zameriava aj na sledovanie škodlivých účinkov ionizujúceho žiarenia na živý organizmus na metabolickej úrovni, s cieľom využívať modelové organizmy. To bol aj hlavný záujem našej exkurzie.

Navštívili sme aj divadelné predstavenie v košickom divadle a zúčastnili sa exkurzie so sprievodcom v uliciach Košíc.