Seminár sekcií WIN a RO, Častá – Papiernička 23.4.2014

0
17

V rámci VZ SNUS 2014 sa uskutočnila členská schôdza sekcií WIN a RO. Na nej boli konzultované perspektívy ďalšej činnosti.

Spojili sme odborné hľadisko so športovým a kultúrnym programom: ukážky terénneho monitoringu, výklad o prírodných zdrojoch žiarenia a ich spojitosti s geológiou krajiny, výstup na rozhľadňu Kukla a návšteva výtvarnej výstavy v zariadení ELESKO.