Letná škola ENEN+ pre študentov bakalárskeho štúdia

0
108

Letná škola ENEN+ so zameraním na jadrové technológie, nakladanie s jadrovým odpadom a radiačnú ochranu sa bude konať 5. – 9. júla 2021 v Budapešti v Maďarsku. Účastníkom budú predstavené súčasné a budúce výzvy v štyroch oblastiach: jadrová energetika, zdravotníctvo, nakladanie s jadrovým odpadom a radiačná ochrana.
Letná škola je určená pre študentov bakalárskeho štúdia so záujmom o jadrovú oblasť, ktorí v súčasnosti študujú na univerzitách v európskych štátoch.
Celkový počet účastníkov je obmedzený. Dôraz na multidisciplinárny charakter letnej školy bude organizačný výbor brať do úvahy pri výbere kandidátov, aby boli pokryté všetky zahrnuté oblasti. Prihlášky je možné posielať do 30.apríla 2021.

Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť na stránke letnej školy:  https://summerschool2020.enen.bme.hu/.