Na druhom bloku jadrovej elektrárne Barakah začali so zavážaním paliva

Na druhom bloku jadrovej elektrárne Barakah v Spojených arabských emirátoch sa začalo so zavážaním 241 palivových súborov. Týmto krokom nadväzujú na vydanie prevádzkovej licencie od jadrového dozorného orgánu. V lokalite sú vo výstavbe dva kórejské reaktory APR1400.

0
63
Barakah

Prevádzkovateľom elektrárne Barakah je spoločnosť Nawah, dcérska spoločnosť jadrovej korporácie Spojených arabských emirátov (ENEC), ktorá je čiastočne vo vlastníctve kórejskej energetickej spoločnosti Kepco.

Akonáhle budú palivové súbory zavezené do druhého bloku, zaháji spoločnosť Nawah celý rad testov, ktorými musí blok prejsť ešte predtým, než dôjde k zahájeniu komerčnej prevádzky. Po ukončení testov fyzikálneho spúšťania prejde blok do stavu energetického spúšťania, kedy bude prevádzkový personál postupne zvyšovať výkon reaktora. Po dosiahnutí určitého výkonu dôjde k prifázovaniu a synchronizácii elektrického generátora s rozvodnou sieťou. Až po úspešnom dokončení testov energetického spúšťania vstúpi druhý blok elektrárne Barakah do komerčnej prevádzky.

Spoločnosť ENEC zažiadala o licenciu na prevádzkovanie pre prvý a druhý blok v roku 2015. Rozhodnutie o vydaní licencie pre druhý blok podliehalo systematickej kontrole a hodnoteniam 14 000 strán žiadosti a viac ako 220 inšpekciám. Počas nich bolo zažiadané o dodatočné upresnenie 59 položiek. Licencia na prevádzkovanie bola vydaná až po plnom súlade technológie elektrárne s požiadavkami dozorného orgánu. Jej platnosť sa predpokladá na 60 rokov.

Prvý blok, ktorý získal prevádzkovú licenciu vo februári 2020, na plnom výkone funguje od decembra minulého roka. Teraz sa nachádza v konečnej fáze testovania.

Spúšťanie prvého reaktora arabského sveta.

Výstavba tretieho bloku prebieha od septembra 2013 a momentálne je dokončený z 94 %. Na štvrtom bloku začali s výstavbou o rok neskôr a teraz je dokončený z 87 %. Dokončenie celého komplexu tak presiahlo úroveň 95 %.

Akonáhle budú v prevádzke všetky štyri bloky, elektráreň bude zaisťovať až štvrtinu spotreby elektriny Spojených arabských emirátov. Vďaka tomu sa očakáva zníženie emisií oxidu uhličitého, nakoľko doteraz vo veľkých množstvách v krajine vznikal najmä spaľovaním fosílnych palív. Počíta sa so znížením až o 20 miliónov ton CO2.

Reaktorový návrh APR-1400

Reaktor APR-1400 je pokročilý tlakovodný jadrový reaktor, ktorý je postavený na technológii OPR1000 (Optimum Power Reactor). APR-1400 je reaktor generácie III+, ktorý ponúka množstvo bezpečnostných systémov, napríklad priame chladenie nádoby jadrového reaktora, dodatočné nádrže pre chladiacu vodu pre bazény skladovania použitého paliva a ďalšie systémy pre zvládanie ťažkých havárií. Odvod tepla z reaktoru je zaistený dvoma uzlami s parogenerátormi.

Technológia reaktora je upravená pre klimatické podmienky Spojených arabských emirátov. Medzi prednosti tohto modelu patrí väčšie čerpadlo reaktora, zdokonalené chladenie elektrárne a schopnosť vydržať zemetrasenie až do veľkosti 7. stupňa Richterovej stupnice.