Malý reaktor eVinci bude pod drobnohľadom regulátora

0
102
eVinci reaktor firmy Westinghouse

Americká spoločnosť Westinghouse Electric Company oznámila, že Komisii jadrového dozoru USA (NRC) predložila plán zapojenia dozoru pred podaním žiadosti pre mikroreaktor eVinci.

Projekt zaangažovanosti dozoru slúži ako plán interakcie a komunikácie medzi regulačným orgánom a žiadateľom, pokiaľ ide o licenčný prístup, riešenie problémov a očakávania harmonogramu. Primárnym zámerom takéhoto dokumentu je podľa NRC zníženie regulačnej neistoty.

Plán je podľa Westinghouse „regulačným míľnikom“ a obsahuje informácie o návrhu mikroreaktora eVinci a navrhovaných regulačných stratégiách vrátane výroby, dopravy, prevádzky a výmen paliva.

eVinci je veľmi malý modulárny reaktor novej generácie na účely decentralizovanej výroby a to aj lokalít mimo siete či priemyselných lokalít a odľahlých komunít. Poslúžiť môže aj na obnovu po katastrofe, pre obranné zariadenia, ako zdroj na pohon lodí, výroby vodíka a čistenia vody. Malý výkon a teda aj veľkosť reaktora eVinci (medzi 5-10-MW) umožní jednoduchšiu prepravu a rýchlu inštaláciu na mieste v porovnaní s veľkými centralizovanými elektrárňami. Aktívna zóna je navrhnutá tak, aby reaktor mohol pracovať viac než 10 rokov, čím sa eliminuje potreba častej výmeny paliva.

David Durham, prezident Westinghouse Energy Systems, prezradil, že žiadosť o plán zapojenia regulačných orgánov približuje návrh reaktora eVinci ku komercializácii do konca tohto desaťročia.

Prečítajte si tiež: Američania plánujú rozmach mikroreaktorov