Nemecko nechce stáť v ceste výstavbe novej poľskej jadrovej elektrárne

Ku krajinám akceptujúcim správu o vplyve na životné prostredie potenciálnej poľskej jadrovej elektrárne sa najnovšie pridalo aj Nemecko.

0
40
Poľsko, jadrová elektráreň
Poľsko vsádza na jadrovú energetiku.

Nemecko sa stalo najnovšou krajinou, ktorá potvrdila, že Poľsko poskytlo dostatočné informácie súvisiace s cezhraničným hodnotením vplyvov na životné prostredie, ktoré je potrebné pre jeho plány na výstavbu jadrovej elektrárne v severnej provincii Pomoransko.

Začiatkom tohto mesiaca poľské riaditeľstvo pre ochranu životného prostredia (GDOS) uviedlo, že šesť krajín – Česká republika, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Lotyšsko a Maďarsko – dokončilo konzultačný proces s malou alebo žiadnou potrebou dodatočných informácií alebo dokumentácie.

GDOS uviedlo, že nemecká delegácia vedená ministrom ochrany klímy a životného prostredia provincie Meklenbursko-Predné Pomoransko, ktorá hraničí s poľským Pomoranskom, považuje vysvetlenia poskytnuté poľskými odborníkmi a úradníkmi za dostatočné a do konzultačného konania nepredložila žiadne ďalšie otázky. 

GDOS zároveň vyhlásilo, že protokol formálne uzatvárajúci konzultačný postup s Nemeckom ešte musí byť podpísaný, ale jeho parametre už boli dohodnuté.

Riaditeľstvo uviedlo, že v septembri 2022 poslalo do Nemecka všetky potrebné informácie v rámci konzultácie o cezhraničnom hodnotení vplyvov na životné prostredie, no Berlín požiadal o ďalšie podrobnosti a objasnenia.

Cezhraničný konzultačný proces je súčasťou záväzkov Poľska podľa Dohovoru z Espoo, ktorý stanovuje pravidlá hodnotenia vplyvu činností – vrátane jadrových – na životné prostredie v ranom štádiu plánovania. Stanovuje tiež všeobecnú povinnosť štátov navzájom sa oznamovať a konzultovať o všetkých veľkých zvažovaných projektoch, ktoré môžu mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci hranice.

Koncom minulého roka bolo 13 krajín v rámci dohovoru z Espoo informovaných o plánoch Poľska rozmiestniť až 3750 MW jadrovej kapacity v Pomoransku. Proces sa nevzťahoval na konkrétnu technológiu a prišiel pred oznámením z novembra 2022 o tom, že prvá poľská jadrová elektráreň bude mať tri tlakovodné reaktorové bloky AP1000 vyrobené spoločnosťou Westinghouse s celkovým výkonom približne 3300 MW.