Belgicko sa po vyradení jadra môže stať jedným z najviac znečisťujúcich výrobcov energie v Európe

Európska komisia schválila mechanizmus odmeňovania kapacít v Belgicku s konštatovaním, že opatrenie nenarúša hospodársku súťaž na jednotnom trhu. Urobili tak aj napriek kritike, že by to mohlo viesť k výstavbe ďalšej plynovej kapacity na kompenzáciu jadra, čo by z Belgicka mohlo urobiť „jedného z najviac znečisťujúcich výrobcov energie v Európe“.

0
204
Jadrová elektráreň Tihange v Belgicku má 3 tlakovodné reaktory. Zdroj: Wikipedia
Jadrová elektráreň Tihange v Belgicku má 3 tlakovodné reaktory. Zdroj: Wikipedia

Európska komisia uviedla, že mechanizmus odmeňovania kapacít (CRM) prispeje k zaisteniu bezpečnosti dodávok elektriny, najmä preto, že Belgicko sa rozhodlo do roku 2025 postupne vyradiť všetku komerčnú jadrovú kapacitu.

Schválenie nadväzuje na hĺbkové vyšetrovanie, ktoré začala komisia v septembri 2020 s cieľom posúdiť, či belgické plány na zavedenie národného mechanizmu na celom trhu sú v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

CRM, ktorý má nahradiť belgickú strategickú rezervu, vyberie príjemcov z konkurenčných ponúk. Tí budú odmeňovaní za svoju dostupnosť v situáciách, kedy nastane nedostatok dodávok a budú platení za kapacitu počas trvania dohody, čo by sa pohybovalo od jedného do 15 rokov, v závislosti od veľkosti investície.

Kontraproduktívne energetické riešenie

Kritici uviedli, že rozhodnutie vyradiť jadrovú energiu, momentálne vedúci belgický nízkouhlíkový zdroj energie, a financovať nové zariadenia na fosílny plyn prostredníctvom novej politiky je „paradoxné a kontraproduktívne“.

Belgický europoslanec Gerolf Annemans predložil parlamentu naliehavú písomnú otázku a poznamenal, že plány na zatvorenie jadrových elektrární znamenajú, že bude potrebné nasadiť znečisťujúce plynové elektrárne, čo zase zvýši emisie CO2. „Vďaka tomu sa Belgicko stane jedným z najviac znečisťujúcich výrobcov energie v Európe,“ povedal Gerolf Annemans z flámskej nacionalistickej strany Vlaams Belang.

Vo svojej písomnej otázke sa ďalej pýtal, aké záruky komisia dostala v súvislosti s požiadavkami na udržateľnosť, ktoré sa majú uplatňovať na nové plynové elektrárne. Tiež mu nebolo jasné, ako komisia zosúlaďuje svoje schválenie mechanizmu dotácií s uzavretím jadrových elektrární v Belgicku a vyhláseniami Medzinárodnej energetickej agentúry o tom, že jadrová energia môže významne prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľnej energie a zlepšeniu energetickej bezpečnosti. V roku 2018 Belgicko súhlasilo so subvencovaním novej elektrickej kapacity – vrátane energie zo spaľovania plynu – na kompenzáciu vyradenia jadra.

Čísla a fakty

Think-tank Horizon 238 v liste premiérovi Alexandrovi De Croovi uviedol, že rozhodnutie o postupnom vyradení jadra je potrebné prehodnotiť so zavedením predĺženia životnosti o 10 rokov pre najnovšie jadrové reaktory v krajine. List, v ktorom vyzval predsedu vlády na „implementáciu dlhodobej politiky založenej na číslach a faktoch“, podpísalo 100 ľudí z akademickej obce, mimovládnych organizácií a priemyslu.

Minulý rok bolo oznámené, že Engie Electrabel plánuje do roku 2025 postaviť štyri nové paroplynové elektrárne s celkovým výkonom 2950 MW na pokrytie energetických potrieb v Belgicku. To je približne ekvivalent štyroch jadrových blokov v jadrovej elektrárni Doel, ktoré budú dovtedy zatvorené. Ministerka energetiky Tinne Van der Straetenová nedávno uviedla, že plyn je nepostrádateľným článkom na ceste k 100 % obnoviteľnej energii.

Belgicko má sedem komerčných jadrových blokov: tri v elektrárni Tihange pri Liège a štyri v Doel pri Antverpách. Belgická vládna koalícia v októbri 2020 uviedla, že bude sa držať plánov svojich predchodcov na zatvorenie jadrovej flotily v roku 2025 pod podmienkou, že to neovplyvní bezpečnosť dodávok. Júlová správa Federálneho úradu pre plánovanie varovala, že plánované vyradenie jadroviek v Belgicku do roku 2025 by malo zvýšiť emisie skleníkových plynov v krajine a dovoz energie.

V správe sa uvádza, že sa očakáva, že jadrová energia dodá 35 % belgickej elektrickej energie v roku 2023, no tento podiel by sa na začiatku roku 2026 znížil na nulu, čo by malo za následok zvýšenú výrobu z plynu a „systematické zvyšovanie“ emisií.

Výsledkom bude, že výroba elektriny zo zemného plynu bude kompenzovať stratu jadrovej energie, pričom jej podiel sa odhaduje na zvýšenie z 19 % v roku 2021 na 28 % v roku 2023 a na 56 % do konca roku 2025. Očakáva sa, že obnoviteľné zdroje dodajú 30 % elektriny v roku 2026, čo je nárast z 26 % v roku 2021.