Odborná konferencia WIN a RO, Častá-Papiernička 18. 5. 2012

0
27

Odborná konferenica sekcií WIN a RO sa konala v rámci Valného zhromaždenia SNUS, s bohatou účasťou a so zaujímavým programom, pod vedením našich členiek M. Petrášovej a D. Nikodemovej:

  • Jana Veterníková: Výskum konštrukčných materiálov pre GEN IV
  • Sabelová: Aplikácia spektroskopie dopplerovského rozšírenia na detekciu radiačného poškodenia Fe-Cr zliatin
  • Milena Pražská: Spracovanie použitých ionexov na JE Dukovany – chýba abstrakt
  • Betka Füri: Nové metódy aplikácie ionizujúceho žiarenia v medicíne
  • Zuzana Andrlová: Nadnárodná komunikácia SE ako člena skupiny Enel
  • Stefka Frtúsová: Výkonnostné ukazovatele prevádzky jadrových blokov
  • Katarína Bombárová: Využitie elipsometrie pri analýze vzoriek oxidu zinočnatého
  • Larisa Dubská: Uvoľňovanie RAO do životného prostredia
  • Lívia Bresťáková: Nízkopozaďová gamaspektrometria
  • Adéla Mršková: Výsledky prieskumu postojov k rádioaktívnym odpadom Eurobarometer 2008 a Slovensko v ňom