Opustil nás Karol Bodorík

Po ťažkej chorobe nás dňa 22.11.2019 vo veku 76 rokov opustil Ing. Karol Bodorík, ktorý celý svoj profesionálny život zasvätil jadrovej energetike.

0
507

Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1968 ako investorský dozor na úseku investícií SEP v Bratislave. V rokoch 1970 až 1972 bol tajomníkom Dočasnej vládnej komisie pre uvedenie JE A-1 do prevádzky a v roku 1972 prešiel na výstavbu JE V-1 Bohunice. Od roku 1976 pracoval vo funkcii vedúceho odboru sieťových grafov a režimov IVES. Od roku 1983 pôsobil na dokončení JE V-2 Bohunice a od roku 1985 na výstavbe JE Mochovce. V tomto období vykonával aj Predsedu Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti na lokalite Mochovce.

V roku 1991 prešiel na SEP do Bratislavy a do roku 1994 pôsobil vo funkcii Námestníka generálneho riaditeľa pre investície a jadrovú energetiku. Od zriadenia SE, a.s. až do roku 2003 bol vo funkcii Výkonného riaditeľa pre investície. V období rokov 2003 až 2008 bol členom Predstavenstva a Riaditeľom úseku obchodu v ŠKODA SLOVAKIA, a.s. Trnava. Od roku 2003 vykonával aj funkciu Generálneho sekretára Slovenského jadrového fóra. Od roku 2008 až po súčasnosť pôsobil vo VUJE, a.s., ako špecialista na Divízii pre dostavbu JE Mochovce.

Karol Bodorík bol v trnavskom regióne známy aj ako človek činný na poli kultúry. V rokoch 2003 a 2013 vydal knihy s názvami Zlepenec a Zlepenec 2. Bol výborným hudobníkom a viedol hudobnú skupinu Old Boys Jazz Band, s ktorou vydal v roku 2002 CD Viagra swing a v roku 2004 Viagra swing 2. Bol členom Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Na dôchodku žil v Trnave.

Na jeho poslednej ceste na Trnavskom cintoríne pri Kamennej ceste sa s ním prišlo  26. novembra 2019 rozlúčiť mnoho bývalých spolupracovníkov a priateľov. Dojímavú rozlúčkovú reč, ktorá dokonale vystihla život Karola Bodoríka, predniesol Ing. Tibor Mikuš, Prezident Slovenského jadrového fóra

Karol Bodorík ostane v našich srdciach a mysliach ako pracovitá, skromná, úprimná, rozvážna  a priateľská osoba a osobnosť. Pre nás členov SNUS ostane nezabudnuteľný aj ako človek, ktorý na našich Valných zhromaždeniach okrem odborných príspevkov rozosieval v jeho neformálnej časti vždy dobrú náladu a spev za sprievodu svojej gitary, ktorú si nikdy nezabudol pribaliť do svojej batožiny.

Česť jeho pamiatke.