Poľsko sa zameriava na dlhodobého strategického partnera pre jadrový program

Cieľom Poľska je mať jedného strategického partnera pre svoj ambiciózny jadrový program „na celé desaťročia“, nielen pre výstavbu, ale aj pre prevádzku a vyraďovanie z prevádzky, povedal Tomasz Nowacki, riaditeľ odboru jadrovej energie na varšavskom ministerstve pre podnebie.

0
40
Poľsko
Poľsko sa prikláňa na stranu jadra, prvé atómové elektrárne v krajine by mali vyrásť už o pár rokov.

Tomasz Nowacki sa na webinári organizovanom Svetovou nukleárnou asociáciou, Kanadskou jadrovou asociáciou, Foratomom, Japonským fórom atómového priemyslu a americkým Inštitútom jadrovej energie vyslovil, že Poľsko chce mať 51 % podiel na novovznikajúcom jadrovom projekte a 49 % je pripravených pre partnera. Vyjadril sa tak v príspevku o jadrovej energii a nulových emisiách s cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

„Chceme jednu osvedčenú technológiu,“ uviedol. „Nemáme čas čakať na malé modulárne reaktory. Musíme našej ekonomike zabezpečiť veľmi veľké objemy elektriny.“

Nowacki povedal, že podľa poľskej analýzy z dlhodobého hľadiska bude jadrová energia poskytovať ekonomike a spoločnosti „najlacnejšiu elektrinu v nasledujúcich desaťročiach“. Vyzval tiež na väčšiu vládnu podporu pre jadrové projekty v Európe a varoval, že v niektorých krajinách tento záväzok chýba a môže zabiť akýkoľvek veľký projekt infraštruktúry, najmä jadrový, pretože je citlivý. Potvrdil, že Poľsko plánuje do roku 2043 až 2045 vybudovať jadrovú kapacitu v rozsahu 6 až 9 GW, pričom prvý blok sa plánuje uviesť do komerčnej prevádzky v roku 2033.

Zmena klímy ako hnací motor

Zmena klímy je najväčšou hnacou silou poľského úsilia o zavedenie jadrovej energie, uviedol pán Nowacki.

Poľsko je veľmi závislé od uhlia a chce zmeniť svoj energetický sektor „zo špinavého na čistý“, ale nemôžeme to urobiť bez zahrnutia jadra.

Poľský jadrový projekt je „obrovský a komplikovaný“ s potenciálnymi problémami. Jedným z nich je politika Európskej únie a jej postoj k taxonómii udržateľných financií, čo je súbor predpisov, ktoré upravujú investície do činností, ktoré sú podľa EÚ ekologické.

Európska komisia v apríli oznámila, že do taxonómie zahrnie jadrovú energiu na základe dodatočného delegovaného aktu, ktorým sa potvrdí udržateľnosť tohto zdroja energie. Komisia tiež potvrdila, že štatút jadrovej energie je predmetom stanovísk ďalších dvoch odborných skupín.

Malo by sa jadro považovať za zelené? Naša odpoveď je áno. Je jednoducho nemožné hovoriť iba o obnoviteľných zdrojoch. Chceme oboje.

– Tomasz Nowacki
riaditeľ odboru jadrovej energie v Poľsku

Podľa Nowackeho slov bude tiež problém presvedčiť ďalšie krajiny, že Európa by si mala ponechať existujúce jadrové elektrárne a podporovať jadrovú energiu ako zelený zdroj energie. „Potrebujeme všetko, čo sa týka energetických technológií,“ povedal a dodal, že väčšina ochrancov životného prostredia teraz podporuje jadrovú energiu ako čistý zdroj energie.

Poľské energetické plány do roku 2040 predpokladajú zníženie výroby energie z uhlia na asi 50 % z dnešných asi 80 % a nahradenie vyradenej kapacity zdrojmi s nulovými emisiami, ako sú jadrové a obnoviteľné zdroje.