Seminár sekcií WIN a RO, Bratislava, 19. 4. 2016

0
14

Členovia výboru WIN a RO sa stretli v Bratislave, aby hovorili o ďalších možnostiach spolkovej činnosti.

Tentoraz sa do Slovenskej filharmónie vybrali za zborovým spevom a hovoreným slovom.

V Malej sále Slovenskej filharmónie vystúpilo teleso Octet Singers so zbormajstrom Jozefom Chabroňom, sprievodné hovorené slovo čítal Michal Hvorecký.

Prednesené boli diela:

  • Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Stella Matutina
  • Ján Rosický: Sacris solemnis
  • Ján Levoslav Bella: Otče náš
  • Jacobus Gallus Handl: Ecca yuomodo moritur justus
  • Ernest Schumera: Jubilate Deo
  • Franz Biebl: Ave Maria

Ako sa hovorí v sprievodných materiáloch Slovenskej filharmónie: Kolektívny spev bol odpradávna jedným z najvýraznejších spôsobov, ako komunikovať so svetom. Či už to sú etnické skupinové spevy a tance, novodobá sakrálna hudba, alebo zborový profánny spev, v každej polohe je zborový spev jedným z najúčinnejších a neškodných psychoterapeutických prostriedkov. Svedčia o tom aj skromné, ale pôsobivé sakrálne diela uvedených autorov.

Ďakujeme za krásny hudobný zážitok.