30 rokov po Černobyle

0
232

Blíži sa 30. výročie havárie na 4. bloku černobyľskej jadrovej elektrárne. V tejto súvislosti očakávame veľké množstvo podujatí, rôznych besied, prednášok, televíznych debát a dokumentárnych a reportážnych filmov. Aj členovia SNUS chcú prispieť svojou mierou k diskusiám a zorganizovali na pôde Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky STU prednášku spojenú s verejnou diskusiou pod patronátom prof. Vladimíra Slugeňa: 30 rokov po Černobyle. Čo sa odvtedy zmenilo. Uskutočnila sa 15. marca 2016 v aule BC300 o 16:00 hod.

Na tomto mieste by sme vám chceli ponúknuť aj zoznam zdrojov informácií, ktoré zaujímavo a odborne hodnotia priebeh a následky havárie a hlavne sa dajú považovať za dôveryhodné zdroje:

Stiahnite si celú prezentáciu: 30 rokov po Černobyle