Svetoznámy projekt jadrovej fúzie ITER čelí ďalším problémom

Projekt jadrovej fúzie v hodnote 20 miliárd eur – Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) – sa nachádza v kritickom okamihu. Čelí viacerým technickým a regulačným problémom.

0
147
Vákuová nádoba, ITER
Vákuová nádoba, projekt ITER. Zdroj: https://www.iter.org/

Vedúci pracovníci dokončujú nový harmonogram a kľúčové ciele projektu ITER. Informoval o tom rozpočtový výbor Európskeho parlamentu riaditeľ Fusion for Energy (F4E) Marc Lachaise. Uviedol, že projekt zažíva „niektoré ďalšie oneskorenia“, ktoré dočasne ovplyvňujú úplnú implementáciu súčasného rozpočtu vyčleneného pre F4E, organizáciu, ktorá spravuje príspevok Európy k ITERu.

Lachaise odpovedal na otázky poslancov Európskeho parlamentu o predpovedi rozpočtu na roky 2025-2027 a povedal, že predtým, ako Rada ITERu dohodne nový rozvrh, ktorý dohliada na projekt, nie je možné presne predpovedať údaje.

Za obdobie 2021 až 2027 Európska únia pridelila projektu 5,61 miliárd eur po rozhodnutí Európskej rady vo februári 2021.

Lachaise povedal, že napriek zložitým okolnostiam F4E pokračuje v poskytovaní príspevkov EÚ do projektu v mnohých oblastiach a práca na zmluvách súvisiacich s ITERom pokračuje v rôznych odvetviach v celej Európe.

Začiatkom tohto roka prichádzajúci generálny riaditeľ spoločnosti Iter uviedol, že projekt môže čeliť rokom oneskorení. Cieľom spoločnosti Iter bolo dosiahnuť kľúčový míľnik – vytvorenie plazmy do roku 2025. Avšak Pietro Barabaschi, ktorý sa stal generálnym riaditeľom projektu v septembri 2022, povedal AFP počas návštevy zariadenia, že termín bude musieť byť posunutý.

V júli 2020 začal projekt ITER – najväčší svojho druhu na svete – svoju päťročnú fázu montáže. Na zostavenie obrovského reaktora, ktorý váži 23 000 ton, sa použijú milióny komponentov. Projekt je najkomplexnejším inžinierskym úsilím v histórii.

Európa prispieva takmer polovicou nákladov na stavbu ITERu. Ostatní členovia projektu – Spojené kráľovstvo, Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Rusko a USA – prispievajú rovnakým dielom do zvyšku.

Fúzny priemysel sa v podstate snaží replikovať na Zemi procesy, ktoré prebiehajú v Slnku a potenciálne vyprodukujú neobmedzenú nízkouhlíkovú energiu. Pri extrémnych teplotách a tlakoch sa atómy zrážajú a „zlučujú“ uvoľňujúc obrovské množstvo energie v tomto procese. To znamená, že aj malé množstvo paliva má obrovské množstvo vnútornej energie.