Vedci z viacerých čínskych univerzít tvrdia, že vyvinuli syntetickú špongiu inšpirovanú jedinečnými fyzikálnymi a fyziologickými vlastnosťami morských húb. Morské huby sa používajú ako „biomonitory“ kontaminácie ťažkými kovmi v pobrežných prostrediach, pretože spracúvajú veľké množstvo vody a majú vysokú kapacitu na akumuláciu ťažkých kovov.

Morské huby ako zberači uránu

Syntetická špongia má „vynikajúci výkon pri absorpcii uránu a dostatočnú mechanickú pevnosť, aby odolala drsným podmienkam praktických aplikácií.“

Ich správa hovorí, že konvenčné zdroje uránu by sa mohli vyčerpať za menej ako jedno storočie a pozornosť sa obracia na viac ako 4,5 miliardy ton uránu, ktorý sa nachádza v morskej vode, čo z nej robí obrovský zdroj pre jadrové elektrárne na stovky rokov.

Hoci je množstvo uránu v morskej vode „obrovské“, jeho získavanie je náročné, pretože má nízku koncentráciu, píše sa v správe.

Absorbenty na báze vlákien sú považované za najsľubnejšiu technológiu priemyselnej ťažby uránu z morskej vody. Ich výskum sa začal v 80. rokoch minulého storočia.