Rok 2017 bol pre jadrovú energiu veľmi úspešným rokom, aj napriek náročným trhovým podmienkam, ktorým mnohí z nás čelíme.

V novembri začala výstavba prvej jadrovej elektrárne v Bangladéši v meste Rooppur. Bangladéš tak nasleduje kroky Spojených arabských emirátov a Bieloruska ako najnovších členov klubu krajín využívajúcich jadrovú energiu. Čoskoro sa k nim pridá Turecko, kde v decembri začali stavebné práce na ich prvej jadrovej elektrárni v Akkuyu. Koncom roka tiež Egypt a Rusko podpísali dohodu o výstavbe prvej jadrovej elektrárne v severnej Afrike.

Jadro napreduje aj na rozvinutých trhoch. Viac než 15 gigawattov novej kapacity by malo dodávať elektrinu už tento rok. Je to trikrát rýchlejšie tempo uvádzania nových jadrových elektrární do prevádzky, než aké tu v priemere bolo posledných 25 rokov. Na tento rok sa pozeráme s očakávaniami pripájania nových reaktorov do siete a progresom jadrových programov v krajinách, ktoré sa s jadrovou energetikou zoznamujú.

Aj keď rozvoj je stále náročnejší, aj v tejto oblasti pribudli dobré správy. V októbri občianska komisia v Južnej Kórey odporučila pokračovať vo výstavbe 5. a 6. bloku elektrárne Shin Kori. Je to vítaná protiváha rozhodnutiu tamojšieho prezidenta o znižovaní podielu jadra na výrobe elektriny.

Svetová jadrová asociácia (WNA) napreduje a v roku 2017 sa rozrástla o nových členov. Pokrok zaznamenal program Harmónia (angl. Harmony), ktorého cieľom je do roku 2050 dosiahnuť 25-percentný podiel jadrovej energie na celosvetovom dopyte po elektrine. Program bol oficiálne uznaný Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA) ako cieľ celého jadrového odvetvia a bol prezentovaný na ministerskej konferencii, ktorá sa v októbri 2017 konala v Abú Dabí.

Text je prekladom príhovoru výročnej správy WNA: At Work 2018

Otvoriť výročnú správu WNA: At Work 2018