Odborný seminár sekcií WIN a RO v spolupráci so sekciou Jadrová a subjadrová fyzika, 11. 12. 2015

0
17

Výsledkom spolupráce troch sekcií bolo veľmi vydarené podujatie so zaujímavým odborným aj kultúrnym programom:

Odborné prednášky:

  • Alexander Šiva: Analýza 14C kedysi a dnes
  • Alexander Šiva: Nové metódy prípravy vzoriek pre tandemový urýchľovač
  • Miroslav Ježkovský, PhD.: Urýchľovačové technológie v CENTA laboratóriu

Exkurzie na odborných pracoviskách:

  • Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie
  • Laboratórium pre prípravu a grafitizáciu vzoriek pre urýchľovač
  • Rádiouhlíkové laboratórium
  • Environmentálny monitoring uskutočňovaný na FMFI UK

 Zavŕšením odborného programu bola návšteva koncertu:

Slovenská filharmónia pod vedením Jun Märkla v splupráci s Götheho inšitútom v Bratislave pripravili:

  • Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 4 B dur, op. 60
  • Eugen d’Albert: Predohra k opere Nížina, op. 34
  • Claude Debussy: More

Naplno prežité odpoludnie v predvianočnej Bratislave.