Svoju prácu jadrového inžiniera spojil so záľubami v písaní a komponovaní. Vďaka Herodesovi sa stal odborníkom na vedeckú komunikáciu. Šéfoval prevádzke a radiačnej ochrane jedného z najväčších výskumných reaktorov na svete, ktorý počas svoje existencie vyrobil viac ako miliardu liečiv. Po tom, čo vyhral boj s rakovinou, založil blog PoetAndEnginneer. Básnik, inžinier a popularizátor jadrovej energetiky Alastair McIvor v otvorenom a rozsiahlom rozhovore pre Nuclear.sk: 

Čo vás ako odborníka z jadrového prostredia priviedlo k tomu, aby ste začali písať o umení, vede a jadre?

Od detstva ma bavilo umenie aj veda. Spoločnosť tieto dve oblasti klamlivo oddeľuje. Myslím, že v umení aj vede existujú bohaté vyhliadky pre tvorivosť, tvorivosť zo srdca a mysle. Žiadna osoba nie je len srdcom alebo len mysľou, všetci sme oboje. Môj profesionálny život bol vždy v inžinieringu, a komponovanie a písanie boli mojimi záľubami. Potom pred pár rokmi, po boji s rakovinou, som založil blog Poetandengineer, aby moja umelecká stránka získala ďalší priestor.

Strávili ste tri desaťročia prácou v jadrovej energetike a technike.

Mal som šťastie, že som si užil veľmi rôznorodú kariéru. Ako študent inžinierstva som mal letnú brigádu v jednom z národných jadrových laboratórií v Spojenom kráľovstve (teraz sú, bohužiaľ, všetky zatvorené, čo je obrovská národná chyba, ktorá bola neskôr identifikovaná vládnym vyšetrovaním).

Vďaka tejto študentskej skúsenosti som po absolvovaní univerzity dostal prácu v odvetví jadrového projektovania. O sedem rokov neskôr ma zlanárili do národného jadrového laboratória v Chalk River, aby som pracoval na pravdepodobnostnej bezpečnostnej analýze pre rôzne výskumné projekty týkajúce sa reaktorov.

O pár rokov neskôr som hral Judáša v predstavení Jesus Christ Superstar a na tomto projekte som stretol riaditeľa skupiny pre výskum neutrónovej difrakcie v Chalk River (hral Herodesa). Presvedčil ma, aby som zanechal inžinierstvo a pracoval s ním vo funkcii vedeckej komunikácie, čo mi poskytlo viac príležitostí pre kreativitu. Po šiestich rokoch ma oslovil manažér v Chalk River a ponúkol mi moje prvé miesto na pozícii manažéra. Pracoval som ako zástupca dvoch výskumných reaktorov v laboratóriu a bol som hlavnou styčnou osobou s národným jadrovým regulátorom, Kanadskou komisiou pre jadrovú bezpečnosť. Prijal som prácu na Vianoce, a počas sviatkov došlo k obrovskému  sporu medzi Chalk River a regulátorom, čo vyústilo k tomu, že kanadská vláda zbavila predsedníčku regulátora jej funkcie. Začal som na začiatku januára vo veľmi ťažkej situácii.

Ako ste to zvládli? 

Naučilo ma to veľa o budovaní dôvery a pestovaní profesionálnych vzťahov. Potom čo som strávil niekoľko rokov písaním podnikových plánov pre národné laboratórium, pracoval som v kancelárii generálneho riaditeľa počas významnej reštrukturalizácie v Chalk River, ktorú uskutočnila federálna vláda. Mojou poslednou úlohou pred odchodom z Chalk River bolo viesť tímy prevádzky a radiačnej ochrany v národnom výskumnom univerzálnom (NRU) reaktore. NRU je skratka pre „National Research Universal“ (Národný výskumný univerzálny reaktor), ale všetci, ktorí tam pracujú, ho nazývajú NRU. Je to jeden z najväčších výskumných reaktorov na svete. Mám veľké šťastie, že som zohral úlohu v dlhom a úžasnom príbehu NRU. Mojou prácou bolo viesť tím počas posledných štyroch rokov, končiac odstavením reaktora 31. marca 2018. Ten večer v blokovej dozorni bol emocionálnym okamihom.

Začína to ľuďmi

Témou, ktorej sa tiež venujete, je dosahovanie excelentnosti. Ako byť excelentní v prevádzkovaní jadrových zariadení? 

Excelentné prevádzky začínajú a končia ľuďmi. Zameraním sa na ľudí v tíme, poskytovaním nástrojov, ktoré potrebujú, uvedomením si, že každý je jedinečný, s emóciami, rodinou a životom mimo práce; tým, že problémy riešite a neskrývate sa pred nimi, konáte pravdivo, pozorne počúvate a zdieľate všetky informácie, ktoré môžete, dokážete vytvoriť tím, ktorý má nadšenie pre bezpečnú, spoľahlivú a produktívnu prevádzku elektrárne.

tým, že problémy riešite a neskrývate sa pred nimi, konáte pravdivo, pozorne počúvate a zdieľate všetky informácie, ktoré môžete, dokážete vytvoriť tím, ktorý má nadšenie pre bezpečnú, spoľahlivú a produktívnu prevádzku elektrárne.

Čo robíte teraz?

Minulý rok som pracoval ako konzultant, ale chystám sa vstúpiť do novej kapitoly v živote prácou pre Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu a zdieľaním mojich vedomostí týkajúcich sa prevádzky výskumného reaktora s krajinami na celom svete. Budem pokračovať v písaní a komponovaní (a pokúsim sa dokončiť román, ktorý som začal pred 20 rokmi, a pokúsim sa dokončiť rockovú operu, ktorú som začal pred 10 rokmi …)

Od odstavenia NRU reaktora uplynul jeden rok. Čo sa mu podarilo? 

NRU bol ohromne úspešným vedeckým zariadením. Ako výskumný reaktor mal veľmi veľkú aktívnu zónu: vertikálny valec vysoký 3 metre a s priemerom 3 metre. To znamenalo, že mohol produkovať medicínske izotopy v masívnom meradle, čo by v prípade potreby mohlo uspokojiť veľkú časť svetového dopytu. Odhadujeme, že počas doby používania NRU z neho vzišla miliarda liečiv pre pacientov, čo je ohromujúce, najmä keď si predstavíte, že v čase, keď bol prvýkrát uvedený do prevádzky žili na zemi iba 2 alebo 3 miliardy ľudí (1957).

Okrem toho bol domovom priekopníckej práce Berta Brockhousa, ktorý bol ocenený jednou z malého počtu Nobelových cien, ktoré Kanada získala v dvadsiatom storočí. Vyvinul techniku využívajúcu neutrónovú difrakciu. Je to vedecká metóda na skúmanie materiálov na molekulárnej úrovni, ktorá umožňuje pokroky vo všetkých druhoch materiálov, ako sú sklo, plasty, zliatiny, polovodiče, keramika, dokonca aj biologické materiály.

Kanadské reaktory by neboli bez experimentom v Národnom univerzálnom výskumnom reaktore.

Navyše NRU poskytol testovacie zariadenia pre vývoj špecializovaných materiálov a palív na použitie v energetických reaktoroch. Kanadská flotila energetických reaktorov by nebola vybudovaná bez vedomostí získaných vďaka experimentom v NRU.

Ako vyrábať elektrinu bez emisií

Jeden z experimentov v NRU bol o tom, ako vyrábať tisíce rokov elektrickej energie bez skleníkových plynov. Takže ako to urobiť?

Existujú dve rôzne jadrové technológie, ktoré môžu dosiahnuť tento cieľ pre ľudstvo. Vedci pracujúci v NRU robili experimentálne práce na oboch technológiách počas jeho posledného roku prevádzky. V oboch prípadoch ide o zaujímavé príbehy. Som si istý, že jadrový fyzik, ktorý číta moju verziu, sa zarazí nad tým, ako zjednodušujem, ale príliš veľa fyziky robí zlý príbeh.

Čo je tá prvá možnosť?

Prvým prístupom je použitie 100% uránu, ktorý ťažíme zo zeme. Dnes to nerobíme. Používame len asi 1%. Nie všetky atómy uránu sú rovnaké. Zvyčajne sa vyskytujú v dvoch typoch, ktoré majú rozdielne hmotnosti. Najpočetnejšie atómy uránu vážia 238, ale približne 1% atómov uránu váži 235. Každá lopata plná uránovej rudy bude obsahovať túto zmes uránu. Dnes vyrábame reaktory, ktoré štiepia urán 235 a využívajú túto energiu na varenie vody, výrobu pary, poháňanie turbíny a otáčanie generátora, ktorý vyrába elektrinu. Urán 238 je väčšinou iba výplň. Tiež sa nachádza v palivových tyčiach, ale to, čo naozaj používame, je to 1% uránu 235. Avšak vieme, že urán 238 môže prejsť jadrovou reakciou a zmeniť sa na plutónium 239, ktoré sa môže použiť ako jadrové palivo (technológia to môže urobiť spôsobom, ktorý znamená, že plutónium sa nemôže použiť na vojenské účely).

Reaktory, ktoré používajú 1% uránu 235 aj 99% uránu 238, môžu vyrobiť približne stokrát viac energie ako reaktory v súčasnosti. Takže desaťročia zdrojov v dnešných uránových baniach sa premenia na tisíce rokov energie a to, čo sme nazývali doteraz „jadrový odpad“, je namiesto toho cenným zdrojom s 99% stále nevyužitej energie.

To, čo sme doteraz nazývali „jadrový odpad“, je cenným zdrojom stále nevyužitej energie.

Je aj druhá možnosť?

Druhý prístup je v niektorých smeroch podobný, ale používa inú nerastnú surovinu, tórium. Aj tórium môže podstúpiť jadrovú reakciu a zmeniť sa na urán 233, čo je potom jadrové palivo.

Tórium sa vyskytuje v celkom hojnom množstve po celom svete a má pár ďalších spôsobov využitia. Ak vyvinieme reaktory, ktoré používajú tórium týmto spôsobom (a Kanada to robila desaťročia na experimentálnej úrovni), premeníme súčasné ložiská tória na celom svete na zdroje energie, ktoré majú navyše potenciál pre tisíce rokov elektrickej energie. Jadrový odpad z tóriových reaktorov je menej nebezpečný ako súčasný jadrový odpad, a preto sa s ním dá ľahšie nakladať. Ľahko nakladať sa dá aj s bežným jadrovým odpadom, avšak to je iný príbeh možno na neskôr.

Ako poeticky hovoriť o jadre

Váš blog okrem slova „inžinier“ nesie v názve aj „básnik“. Napísali ste niekedy pieseň alebo báseň o jadrovej energii?

Túto otázku mi položili už skôr. Ešte som nenapísal hudbu, ktorá by mala prepojenie na jadro, ale je to zaujímavý koncept, ktorému by som sa mal venovať. Napísal som básne s jadrovou tematikou, ale ani jednu nie som pripravený uverejniť na svojom blogu. Tu je návrh, na ktorom pracujem, inšpirovaný názvom nedávneho dokumentárneho filmu Davida Schumachera.

Ten, ktorý priniesol oheň, kráčal po tejto zemi tak dávno

Museli sme pre tohto titána zhotoviť meno

Kto, do temnoty nejakého neočíslovaného roka

Praskol meteor, s horiacim darom jasného teroru

Najprv prišli táboráky, potom para, potom lietajúce stroje

Teraz pozdravte moderných Prometeov!

Vyslovte ich meno! Hahn! Meitner! Fermi!

Meniac veci tohto sveta na energiu

V ktorom sa palivo úplne spotrebuje. Je preč.

Žili sme z nášho posvätného plameňa po stáročia

Až dnes sme hlboko pochopili

Ako sa jeho čierny plyn nasal do oblakov, prikrývky našej zemegule

Taký nepredvídateľný experiment, ako ten s Frankensteinom

Kde sú kňazi, ktorí vedia robiť kúzla?

„Zachráň nás Ó Nový oheň!“

Stále na tom pracujem, ale myslím si, že podstata myšlienky tu je.

Čo sú priesečníky jadra a umenia? Existujú nejaké?

Ľudský život je vždy zmesou umenia a vedy. Výborným príkladom je vedenie prevádzky NRU reaktora. V tejto úlohe som musel vedieť rozprávať príbehy, ukázať ľuďom v tíme, že ich úsilie malo ohromný výsledok. Musel som ukázať obraz vonkajšieho sveta a ako naše zariadenie zlepšovalo životy miliónov ľudí. Takže bolo to prevádzkovanie reaktora alebo vytváranie príbehu? Samozrejme, že to bolo oboje.

Čo sa týka tejto témy, ak ste nečítali knihu „Zen a umenie údržby motorky“ od Roberta Pirsiga, naozaj ju odporúčam.

Ako prekonať strach z jadra

Mnohí ľudia sa obávajú jadrových havárií a rádioaktívneho odpadu. Ako prekonať tieto obavy?

Toto je vážna otázka. Zmeniť to, ako sa cíti veľký počet ľudí, je ťažké, ale „to, aký majú ľudia pocit“ z jadrovej technológie, je jedinou prekážkou, ktorá bráni tomu, aby táto technológia priniesla svetu obrovské výhody. Nepotrebujeme novú, lepšiu technológiu. Nepotrebujeme zníženie nákladov. Nepotrebujeme zlepšiť bezpečnosť. Potrebujeme, aby mali ľudia iný pocit.

to, aký majú ľudia pocit z jadrovej technológie je jedinou prekážkou, ktorá bráni tomu, aby  priniesla svetu obrovské výhody.

Veľmi rád hovorím s verejnosťou o témach jadrového odpadu a jadrových havárií. Tu je niekoľko myšlienok týkajúcich sa týchto tém.

Ľudia sú často prekvapení, keď poviem, že jadrový odpad je jednou z najväčších výhod jadrovej energie. Ťaží z pravidla 40 000 000:1. Jeden atóm štiepenia uránu vytvára 40 000 000-krát viac energie ako vznikne pri spaľovaní jedného atómu uhlíka. To znamená, že na vytvorenie rovnakého množstva energie potrebujeme o 40 000 000-krát menej paliva, a vytvárame o 40 000 000-krát menej odpadu. Množstvo odpadu je teda nepatrné.

Jedno z najdôležitejších posolstiev je  „odpad nerovná sa znečistenie“. V mnohých priemyselných odvetviach, vrátane energetiky, je odpad a znečistenie často to isté. V Ontáriu by mesiac elektriny z uhlia vytvoril kocku oxidu uhličitého, ktorá by bola viac ako kilometer široká, plus 70 000 ton oxidov, ktoré spôsobujú kyslé dažde a 7 000 ton sadzí. Je to také veľké množstvo, že musí byť uvoľňované do prostredia. Rovnaké množstvo elektriny z jadrovej energie vytvára odpad s objemom len niekoľko metrovej kocky. Takže si to môžeme jednoducho všetko ponechať. V Kanade vydáva federálna vláda každé tri roky správu o tom, kde sa nachádza 100% rádioaktívneho odpadu, vrátane nízkoaktívneho odpadu, akým sú staré rukavice používané v nemocniciach a laboratóriách. Ktoré iné priemyselné odvetvie dokáže spĺňať takéto vysoké štandardy?

Prečo je jadrový odpad nebezpečný?

Pretože vyžaruje röntgenové lúče (fyzici ich nazývajú gama lúče, ale je to to isté). Vieme, že röntgenové lúče nám môžu škodiť. Zubár odíde z miestnosti, keď robí röntgen vašich zubov. Röntgenové lúče nám škodia tým, že spôsobia, že v jednej z našich buniek nastane „zlá chémia“. Röntgen môže zmeniť atóm a spôsobiť, že sa pripojí k svojmu susedovi, čo nie je chemická reakcia, ktorú naša bunka očakávala. Ale je to rovnaké ako takmer všetky toxické látky na svete. Prečo v sebe nechceme olovo, ortuť alebo arzén? Pretože to spôsobí, že v jednej z našich buniek dôjde k „zlej chémii“. Takže nebezpečenstvo je do značnej miery rovnaké v prípade všetkých toxických látok a riešenie je tiež rovnaké: toxický odpad dáme do nádoby. To je všetko. Nie je to ťažké, ani veľmi technické. Jadrový odpad vo veľkej betónovej nádobe nie je škodlivý pre nás, ani pre životné prostredie. Na toto riešenie sme zvyknutí, aby sme sa chránili pred nebezpečnými čistiacimi produktmi ako je bielidlo: uskladňujeme ho bezpečne v nádobe. Je zaujímavé opýtať sa, prečo spomedzi všetkých toxických látok na svete spoločnosť vyžaduje len od jadrového priemyslu, aby dokázal, že materiál bude bezpečne uskladnený milión rokov. Pre ortuť v univerzitnom laboratóriu alebo pre bielidlo, ktoré má v kuchynskej linke každý, neexistuje plán na milión rokov. To je iný príbeh na inokedy.

Verejnosť nepocítila havárie, ale ovplyvnili to jej vnímanie jadra

Čo s jadrovými haváriami? Pred pár dňami mal premiéru nový miniseriál HBO Černobyľ, ktorý sa k jednej z nich filmovo vracia. 

Téma jadrových havárií je dôležitá a zaslúži si väčšiu verejnú diskusiu. Samozrejme, že sa stali tri veľké havárie: Three Mile Island (1979), Černobyľ (1986) a Fukušima (2011). Z nich mali dve za následok rádioaktívne znečistenie, ktoré bolo hlboko pod akoukoľvek úrovňou toho, čo by bolo škodlivé pre ľudí alebo životné prostredie. Toto kladie dôraz na vašu pôvodnú otázku. Dopad týchto havárií nemal nič spoločné s nebezpečenstvom pre verejnosť, avšak ovplyvnili to, ako vnímame jadrovú technológiu. Dopad bol veľmi závažný. Havária v Three Mile Island zastavila výstavbu nových projektov v jadrovom priemysle na celé desaťročia. Fukušima spôsobila v Nemecku katastrofálne politické rozhodnutie zastaviť jadrovú energiu a prejsť na spaľovanie uhlia, čo škodí nielen ich vlastným obyvateľom, ale aj obyvateľom v susedných krajinách.

Stretol som troch mužov, jedného z každej z týchto elektrární, ktorí sa nachádzali v blokovej dozorni v deň každej havárie. Je dojemné počúvať ich, ako popisujú svoje zážitky.

Seriál Černobyľ (HBO)

Nedávno sme si pripomenuli 33 rokov od černobyľskej havárie. Ako ju vnímate?

Černobyľ bol samozrejme skutočnou katastrofou. Ukazuje nám to niekoľko vecí. Samotná udalosť bola skúškou, ktorá sa vykonávala pod dohľadom despotického tyrana. Reaktor musel byť pred skúškou vo veľmi špecifickej konfigurácii. Keď operátor reaktora nedokázal dosiahnuť požadovanú konfiguráciu, správne povedal, že skúška nemôže pokračovať, ale zmenový majster nepočúval, vyhodil operátora z jeho práce a trval na tom, aby pokračoval iný personál. Skúška spôsobila, že výkon v reaktore sa rapídne zvýšil. Tým sa v reaktore premenilo množstvo vody na paru. Rovnako ako kanvica plná vody dokáže zaplniť miestnosť parou, vyrobená para sa zachytila v malom priestore a vplyvom jej tlaku budova doslova praskla ako balón.

Černobyľ nevybuchol ako atómová bomba. Je fyzicky nemožné, aby sa to stalo s akýmkoľvek reaktorom.

Je dôležité vedieť, že Černobyľ nevybuchol ako atómová bomba. Je fyzikálne nemožné, aby sa to stalo s akýmkoľvek reaktorom. Toto bol len tlak pary, ktorý vyrazil von z nádoby. Z Černobyľu vytrysklo množstvo materiálu, ktorý vyžaroval röntgenové žiarenie až do atmosféry a vietor ho rozniesol naprieč Európou. Niektorým ľuďom toto žiarenie určite uškodilo.

O Černobyle existuje veľa veľmi desivých komentárov od ľudí, ktorí sa snažia zvýšiť strach z tejto udalosti. Všetci vieme, aké ťažké je niekedy dôverovať niečomu, čo sme čítali na internete. Našťastie, pokiaľ ide o Černobyľ, Organizácia Spojených národov zostavila tím vedcov z celého sveta, ktorí študujú podrobnosti o nehode a ľuďoch, na ktorých mala vplyv. Táto skupina sa nazýva Vedecký výbor OSN pre účinky rádioaktívneho žiarenia. Ich správy sú dostupné pre každého.

Pôvodnými zisteniami týchto vedcov bolo, že 48 ľudí zomrelo priamo v dôsledku havárie a v priebehu nasledujúcich desaťročí sa kvôli rakovine skrátili životy približne 4000 ľudí. Pre lepšie pochopenie, vo väčšine rozvinutých krajín zomiera na rakovinu asi 25% obyvateľstva, takže ak by sa havária nestala, z jedného milióna ľudí žijúcich v oblasti najbližšie k Černobyľu, by na rakovinu zomrelo 250 000 ľudí. Černobyľ to zmenil na 254 000.

Najnovšie existuje dôkaz, že odhad 4000 je príliš vysoký a v dôsledku havárie zomrie oveľa menej ľudí. Bola to hrozná udalosť s tragickými následkami pre mnoho ľudí. Jadrový priemysel podnikol kroky, aby sa zabezpečilo, že sa to nikdy nebude opakovať. Opäť je to iný príbeh na inokedy.

Skúsme sa vrátiť ešte k pôvodnej otázke: Ako prekonať obavy verejnosti z jadra?

Myslím, že je to o ľuďoch. Keď ľudia zdieľajú svoje myšlienky a pocity, navzájom sa počúvajú a spolupracujú, existuje skutočná sila, ktorá môže pre spoločnosť vytvoriť niečo dobré.

Viac ako 20 rokov som pracoval v kanadskom národnom jadrovom laboratóriu s ďalšími 3000 ľuďmi. Keď počujem hovoriť kritikov, ktorí žijú v tejto oblasti, že majú pocit, že zariadenie bezohľadne znečisťuje životné prostredie, klame verejnosť o svojich činnostiach, ukladá toxický odpad tam, kde môže škodiť alebo majú iné takéto praktiky; nepripúšťajú skutočnosť pre ľudí, ktorí tu pracujú. Vyzerá to tak, že naše jadrové zariadenie prevádzkujú karikatúrni darebáci odhodlaní zničiť svet. Namiesto toho sú zamestnanci v každom jadrovom zariadení, samozrejme, normálni ľudia. Majú rodiny. Sú miestni. Tu v Chalk River si užívame kúpanie a člnkovanie na rieke s našimi deťmi alebo turistiku a kempovanie v horách. Ako zamestnanci máme najsilnejšiu motiváciu prevádzkovať zariadenie v súlade s najvyššími štandardmi.

Ako zamestnanci máme najsilnejšiu motiváciu prevádzkovať zariadenie v súlade s najvyššími štandardmi.

Veľkou osobnou zmenou pre mňa bolo, keď som pracoval vo vnútri jadrového reaktora. Každý deň som prechádzal dverami do obrovskej budovy s prevádzkovaným reaktorom, ktorý mal výkon približne 120 000 000 W. Prišiel som, aby som pochopil, ako tím pracoval v danom prostredí. Zahŕňalo to nebezpečenstvo, ktoré väčšina z nás v bežnom živote nežije, radiáciu. Rovnako ako v prípade iných nebezpečenstiev, ako je elektrická energia alebo bielidlo, existujú pravidlá, ktoré treba dodržiavať, a prostriedky, ktoré treba používať a sú veľmi účinné pri zachovaní bezpečnosti všetkých.

Radiačná bezpečnosť sa pre mňa stala „bežnou prácou“. Videl som ju každý deň vo svojej rutine. Pochopil som to. Prestal som sa báť. Avšak pozoroval som správanie tímu v súvislosti s iným nebezpečenstvom, ktoré som považoval za fascinujúce. Vzhľadom na to, že reaktor bol postavený v päťdesiatych rokoch minulého storočia, nachádzalo sa tam pomerne veľa azbestu, najmä v izolácii na parných potrubiach a horúcich zariadeniach. Niekedy objavili azbest neočakávane počas údržby. Keď sa tak stalo, tím reagoval veľmi dôrazne. Odborník na azbest by to možno nazval prehnanou reakciou. Mali skutočné obavy o svoje zdravie a nástojili, aby sa situácia vyriešila. Títo ľudia pracovali s radiačným rizikom každý deň, veľmi pokojne a veľmi bezpečne, ale neznáme nebezpečenstvo by mohlo rýchlo viesť k ustrašenej reakcii.

Ako dekarbonizovať

Ako nahradiť fosílne palivá a dekarbonizovať ekonomiku?

Ako? Odvážnym líderstvom.

Ak máme byť úspešní pri riešení zmeny klímy, súhlasím s Gretou Thunbergovou, že s ňou musíme zaobchádzať ako s krízou a podľa toho konať. To znamená smelé a odvážne kroky vlád. Často premýšľam o vládach v polovici dvadsiateho storočia, ktoré značne investovali do vodných a jadrových elektrární. Môj domov je v provincii Ontário v Kanade. So 14 miliónmi ľudí a 2000 km z jednej strany na druhú má veľkosť ako mnohé krajiny. V minulom storočí vybudovala vláda v Ontáriu obrovské množstvo jadrových a vodných elektrární ako súčasť štátnej elektrickej prevádzky. Tieto investície si na začiatku vyžadovali veľa peňazí, ale neskôr priniesli desaťročia lacnej elektrickej energie. V porovnaní s tým sa dnes vlády zdajú byť umiernené. V krajinách, ako Spojené kráľovstvo alebo USA, sa vláda spolieha na to, že súkromný sektor rozhodne o tom, čo stavať. Súkromný sektor vyberie vždy najlacnejšiu možnosť, ktorou je často zemný plyn. Tieto elektrárne sú lacnejšie na výstavbu, ale postupom času drahšie na prevádzku, čím sa produkuje drahšia elektrická energia (a skleníkové plyny).

Študoval som medzinárodnú prenosovú sústavu a zistil som, že na Zemi je len osem miest s veľkými elektrickými rozvodnými sieťami (viac ako 50 TWh / rok) a veľmi nízkymi emisiami uhlíka (viac ako 90% elektriny je bezuhlíkovej). Všetkých osem používa konštantnú vodnú alebo jadrovú energiu (alebo oboje), aby fungovali spolu s prerušovanou veternou a solárnou energiou. Krajiny chcú svietiť stále a táto kombinácia sa osvedčila. Je zaujímavé, že všetkých osem má štátnych prevádzkovateľov elektrární.

Infografika: Alastair McIvor

Bez odvážnych investícií vlád do vodnej a jadrovej energie nie je možné dekarbonizovať.

Tí, ktorí obhajujú 100% veternej a solárnej energie tvrdia, že skladovanie elektriny (na obdobia bez vetra alebo slnka) je lepšou voľbou, ako používanie nepretržitej výroby z vody alebo jadra. Žiadna krajina tento prístup nepreukázala a keď sa pozriete na matematiku pre skladovanie batérií, čísla sa zdajú byť nemožné. Spojené kráľovstvo malo deväť dní takmer bez vetra. Potrebovali by batériu, ktorá by to dokázala pokryť, možno 15 alebo 20-dňovú batériu, aby mali istotu. 20-dňová batéria (približne 20 TWh) zodpovedá 143 000 najväčších batérií na svete (v Južnej Austrálii) a stála by viac ako 7 miliárd dolárov.

Namiesto toho pripomínam, že už vieme, ako to urobiť.

Môže jadro poskytnúť energiu budúcim generáciám?

Samozrejme. Robí to celé desaťročia. Nič sa nezmenilo. Súčasná jadrová technológia je vynikajúca a existuje množstvo nových jadrových technológií, ktoré sa ukazujú ako sľubné pre ďalšie zlepšenie. Hoci jadrová energia závisí od neobnoviteľných zdrojov, uránu a tória, tento zdroj môže poskytnúť tisícročia elektrickej energie, čo by mal byť dostatočný čas na to, aby veda využila energiu z jadrovej syntézy alebo nejaký budúci nový zdroj energie.

prečo študovať technikuAko podnietiť mladých študovať vedu a techniku

Mladí ľudia na Slovensku akoby stratili záujem o štúdium jadrového inžinierstva. Ako je to v Kanade? Má krajina dostatok mladých odborníkov?

Pred niekoľkými rokmi čelila Kanada skutočnému nedostatku mladých odborníkov, takže jadrový priemysel a národné jadrové laboratórium financovali univerzitné programy s cieľom nabádať študentov, aby študovali jadrovú technológiu. Myslím, že tieto snahy boli úspešné. Vzhľadom na to, že v Ontáriu prebiehajú projekty modernizácie v hodnote niekoľkých miliárd dolárov s cieľom dať dvom veľkým jadrovým elektrárňam desaťročia životnosti navyše, je v odvetví mnoho pracovných miest, čo nabáda študentov k tomu, aby si vybrali jadro.

Ako prilákať mladých ľudí k jadrovej energii? Prostredníctvom umenia? Hudby? Literatúry?

Súčasné celosvetové hnutie, ktoré žiada opatrenia na riešenie klimatických zmien je hnutie, ktoré ovládlo srdcia aj mysle ľudí, mladých aj starých. Je založené na súcite s malými deťmi, ktoré nemôžu hovoriť samy za seba, chrániť svet, v ktorom budú žiť, ale je to aj kríza, ktorá potrebuje technologické riešenie.

Dva hlavné hlasy v tomto hnutí z opačných strán sveta sú Alexandria Ocasio-Cortezová v USA a Greta Thunbergová v Európe. Obe považujem za inšpiratívne. Sú autentickými osobami, ktoré hovoria mocným pravdu, s najlepšími záujmami spoločnosti vo svojich srdciach. Obe v súčasnosti navrhujú riešenia, ktoré vylučujú jadrovú energiu a videl som, že ľudia, ktorí podporujú jadrovú energiu ich kvôli tomuto postoju pomerne ostro kritizovali. Nesúhlasím.

Chyba nie je v Alexandrii ani v Grete. Zodpovednosť musí niesť jadrový priemysel. Sme správcami úžasnej technológie, ktorá patrí k najbezpečnejším spôsobom výroby elektriny bez skleníkových plynov, takže kde boli naše hlasy, keď tieto dve líderky hľadali radu? Prečo sme boli takí mizerní v angažovaní obyčajných mužov a žien po celom svete?

Myslím si, že klimatická kríza je príležitosťou priviesť mladých ľudí k jadrovej energii, aby študovali, pracovali, obhajovali. Je to príležitosť, ktorej sa môže jadrová komunita chopiť alebo ju premrhať.

Za rozhovor ďakuje Matúš Demko

obr. archív A. McIvora, ilustračné, Shutterstock