Britská vláda dala súhlas na novú jadrovú elektráreň

Vláda Spojeného kráľovstva vydala súhlas s plánovaním výstavby jadrovej elektrárne Sizewell C v Suffolku v juhovýchodnom Anglicku za 20 miliárd libier.

0
57
Sizewell C
Sizewell C. Zdroj: EDF Energy

Dôležité rozhodnutie, ktoré sa opakovane odďaľovalo, definitívne oznámili v stredu 20. júla. Francúzska energetická spoločnosť EDF chce postaviť dva bloky EPR vedľa svojho existujúceho areálu v Sizewell B.

Vláda uviedla, že žiadosť predložená v máji 2020 zahŕňa výstavbu novej jadrovej vyrábajúcej spoľahlivú nízkouhlíkovú elektrinu, ktorá má Británii pomôcť dosiahnuť čistú nulu. „Zamýšľa sa, že Sizewell C bude vyrábať dostatok nízkouhlíkovej elektriny na zásobovanie šiestich miliónov domácností,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Stavebné povolenie sa považovalo za kľúčovú prekážku projektu, ktorý zostáva predmetom ďalšieho konečného investičného rozhodnutia, ktoré sa očakáva v budúcom roku.

Schvaľovací proces pre Sizewell C doteraz zahŕňal štyri kolá verejných konzultácií, ktoré sa začali v roku 2012 a ktorých sa zúčastnilo viac ako 10 000 obyvateľov východného Suffolku.

EDF spolupracovala s čínskym štátom podporovaným jadrovým špecialistom CGN na prvej fáze projektu. Avšak vláda Spojeného kráľovstva má záujem o uvoľnenie CGN kvôli obavám zo zapojenia Číny do citlivých aktív.

V januári vláda bývalého premiéra Borisa Johnsona oznámila financovanie vo výške 100 miliónov GBP (117 miliónov €) na podporu pokračujúceho rozvoja Sizewell C, pričom cieľom tohto kroku je prilákať ďalšie financovanie od súkromných investorov.

V júni vláda zverejnila dokumenty, ktoré poukazujú na „významný pokrok“ pri implementácii nového modelu financovania nových jadrových elektrární – pričom pokračujú rokovania o tom, že Sizewell C bude prvým projektom, ktorý túto schému využije.

Nový model regulovanej základne aktív (RAB) poskytne jadrovým projektom potrebnú finančnú podporu a pritiahne súkromné ​​investície. Projekty ako Sizewell C budú dostávať regulované platby od dodávateľov elektriny, čo im pomôže pri realizácii.

Vláda uviedla, že Sizewell C chce získať finančné prostriedky podľa tohto modelu, a začala konzultácie o tom, ako by projekty získali financovanie RAB.

Náklady na energiu „budú nižšie“

Julia Pykeová, riaditeľka financovania pre Sizewell C, povedala: „Energetické náklady budú nižšie s jadrovou energiou v mixe, takže dnešné rozhodnutie je dobrou správou pre platiteľov faktúr. Vyskúšaný a overený spôsob financovania, ktorý navrhujeme, znamená, že zaplatením malej sumy počas výstavby budú mať spotrebitelia dlhodobý prospech. Sizewell C výrazne posilní pracovné miesta a zručnosti v spoločnostiach jadrového dodávateľského reťazca v celej krajine. Posilní energetickú bezpečnosť UK a zohrá kľúčovú úlohu v našom boji proti klimatickým zmenám.“

Sizewell C bude dobrá pre región a vytvorí tisíce príležitostí pre miestnych ľudí a podniky. Zvýši to miestnu biodiverzitu a zanechá odkaz, na ktorý môže byť Suffolk hrdý.

– Carly Vinceová,
vedúca plánovania projektu