Japonský jadrový dozor schvaľuje plán na vypustenie vody z Fukušimy

Japonský úrad jadrového dozoru (NRA) schválil plán vypúšťania vody z jadrovej elektrárne Fukušima-Daiiči severne od Tokia do oceánu, uviedla v piatok vláda.

0
87
Morské pobrežie v blízkosti JE Fukušima-Daiči.

Voda, ktorá sa používa na chladenie reaktorov po havárii v roku 2011, sa skladuje v obrovských nádržiach v elektrárni a do júla jej bolo viac ako 1,3 milióna ton. Regulačné orgány považovali za bezpečné vypustiť tú vodu, ktorá bude po úprave stále obsahovať stopy trícia, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.

Prevádzkovateľ elektrárne, Tokyo Power Electric Company (Tepco) bude čeliť dodatočným kontrolám zo strany regulátorov.

Tepco plánuje filtrovať kontaminovanú vodu, aby zlikvidovala škodlivé izotopy okrem trícia, ktoré je ťažké odstrániť. Následne sa voda zriedi a vypustí, aby sa uvoľnil priestor a umožnilo sa pokračovanie vyraďovania. Toto schválenie umožní Tepco začať s výstavbou potrebných zariadení ešte pred vypustením.

V máji NRA udelil počiatočný súhlas s plánom Tepco vypustiť vodu do mora s tým, že neexistujú žiadne bezpečnostné problémy. NRA vtedy uviedol, že sa plánoval prijať rozhodnutie o konečnom schválení po mesačnom období verejného pripomienkovania.

V apríli 2021 Japonsko zverejnilo svoju politiku postupného vypúšťania viac ako 1,25 milióna m3 upravenej vody do mora, čo podlieha schváleniu NRA, nezávislého regulačného orgánu.

Požiadalo o pomoc Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby pomohla zabezpečiť realizáciu projektu.

MAAE: Na Fukušime došlo k pokroku, ale je tam stále problém s kontaminovanou vodou

„Žiadne riziko“ pre ľudské zdravie

Japonské úrady uviedli, že neexistuje žiadna praktická alternatíva k vypusteniu vody, keďže sa naplnili skladovacie priestory. Vyhlásili, že neexistuje žiadne riziko pre ľudské zdravie a že prevádzkované jadrové elektrárne po celom svete uvoľňujú podobnú vodu každý deň.

Voda bola z veľkej časti použitá na chladenie aktívnych zón troch poškodených reaktorov, ktoré zostávajú vysoko rádioaktívne. Časť vody odvtedy unikla do základov budov reaktorov, ale bola zhromaždená a uskladnená v nádržiach.

Voda bola pred uskladnením v nádržiach upravená filtračným procesom známym ako pokročilý systém spracovania kvapalín Alps, aby sa znížila jej rádioaktivita.

Priestor pre nádrže sa zapĺňa a je potrebné dlhodobé hospodárenie s upravenou vodou, aby sa umožnilo ďalšie odstavovanie elektrárne Fukušima-Daiiči, ktorá je od zemetrasenia a cunami v marci 2011 natrvalo vyradená.

Vláda zvažovala päť spôsobov likvidácie vody: kontrolované vypúšťanie do mora, vstrekovanie do zeme, vypúšťanie vo forme pary, vypúšťanie vo forme vodíka a stužovanie na podzemné uloženie.

Japonsko má v úmysle vypúšťať vodu s úrovňami trícia – jediného rádionuklidu, ktorý nie je možné týmto spracovaním odstrániť – hlboko pod národnými regulačnými limitmi a normami Svetovej zdravotníckej organizácie pre pitnú vodu.

MAAE, ktorá monitoruje vypúšťanie vody, v májovej správe uviedla, že Japonsko dosiahlo významný pokrok v príprave na vypúšťanie upravenej vody.