Pri viacerých olympiádach sa ukázalo, že nie všetky plány v znižovaní ich vplyvu na životné prostredie sa naozaj naplnili.
Pri viacerých olympiádach sa ukázalo, že nie všetky plány v znižovaní ich vplyvu na životné prostredie sa naozaj naplnili.

Organizačný výbor Zimných olympijských hier a Paralympijských hier 2018 v Pjongčangu (OOV) predpokladá, že usporiadanie olympiády spôsobí emisie skleníkových plynov v objeme 1 600 000 ton, z toho takmer tretinu budú tvoriť emisie z dopravy a ubytovania všetkých účastníkov hier. Pre jasnejšiu predstavu – je to približne taká váha, akú má spolu milión automobilov Škoda Fabia.

Zbierka na emisné certifikáty a ekoželeznica

Na kompenzáciu emisií CO2 organizačný výbor hier usporiadal zbierku, do ktorej môže prispieť každý návštevník, ale aj televízny divák cez internet. Peniaze použijú na zakúpenie medzinárodne obchodovateľných CER (certifikované emisné redukcie) podľa pravidiel Kjótskeho protokolu.

V snahe o čo najčistejšiu Olympiádu dokonca postavili novú vysokorýchlostnú železnicu, ktorej uhlíková stopa tvorí iba osminu uhlíkovej stopy bežného auta a zároveň výrazne skracuje čas na dopravu. Kórejská energetická spoločnosť KEPCO tiež napríklad pre organizátorov poskytla 150 elektrických áut a 24 nabíjacích staníc.

Kórea v top 10 producentov skleníkových plynov

Snaha o zníženie emisií je pochopiteľná, Južná Kórea totiž patrí medzi desiatku najväčších producentov skleníkových plynov na svete. Pre porovnanie, z krajín EU viac emisií produkuje iba Nemecko.

Južná Kórea sa pri výrobe elektriny stále spolieha na fosílne palivá, ktoré tvoria väčšinu primárnych zdrojov energie. Keďže Južná Kórea nemá dostatočné domáce zásoby fosílnych palív, patrí medzi najväčších dovozcov uhlia a plynu na svete.

Uhlíkovú stopu znižujú vďaka jadrovej energii

Nízkouhlíkovú energiu Kórejčania vyrábajú najmä v jadrových elektrárňach, ktorých celkový inštalovaný výkon je viac ako 10-násobne väčší, než celkový výkon všetkých jadrových elektrární na Slovensku (štatistiky produkcie z celého sveta sú v tejto publikácii).

Prvý reaktor tu uviedli do prevádzky v roku 1977 a v súčasnosti je tu v prevádzke až 24 reaktorov s výkonom od 600 do 1400 MW.

Spotreba primárnych zdrojov energie v Južnej Kórey.
Spotreba primárnych zdrojov energie v Južnej Kórey.

Kórejská elektrárenská spoločnosť KEPCO vyvinula aj vlastný dizajn jadrovej elektrárne, ktoré stavajú doma a v Spojených arabských emirátoch, ďalšie plánujú vo Veľkej Británii.

Južná Kórea spotrebuje na jedného obyvateľa až 10 558 kWh elektriny ročne (zdroj tu, strana 65), teda približne dvakrát toľko, čo spotrebujú Slováci.

Plány verzus realita

Na zníženie environmentálneho dopadu postavili v Južnej Kórei aj nové veterné turbíny a vysadia 330 hektárov lesa. Hry v Pjongčangu by sa tak mali stať prvými, ktoré plne vykompenzujú svoju uhlíkovú stopu.

Či sa tak reálne stane, je otázkou najbližších mesiacov. Pri viacerých iných olympiádach sa totiž ukázalo, že nie všetky plány v tejto oblasti sa naozaj naplnili.