Najväčší Slovák. Kto sa ním stane? Takúto otázku svojím divákom položila slovenská verejnoprávna televízia, ktorá chystá 1. mája galavečer, kde sa dozvieme výsledky hlasovania verejnosti spomedzi top 10. Bez ohľadu na to, či najväčším Slovákom bude v roku 2019 podľa televíznej ankety Andrej Hlinka, M. R. Štefánik, Anton Srholec či Peter Sagan, rozhodli sme sa priblížiť si osobnosti zo sveta energetiky. Kto je najväčší Slovák – energetik?

Zvíťazí ako najväčší Slovák autor turbín alebo staviteľ vodných priehrad?

[vc_zigzag css_animation=“fadeIn“ css=“.vc_custom_1552406828344{padding-bottom: 40px !important;}“]

Najväčším Slovákom v energetike je jednoznačne Aurel Stodola: za rozvoj parných turbín a ich regulácie, čo tvorí základ premeny tepelnej energie na mechanickú a následne na elektrickú.

Meno Alberta Einsteina pozná celý svet. Ale meno človeka, ktorý ho učil a ktorého si získal, pozná aj máloktorý Slovák. Profesora Aurela Stodolu možno považovať za renesančného človeka, ktorý sa narodil do doby plnej objavov. Okrem toho, že bol už za svojho života považovaný za „otca parných turbín“, mal aj nezvyčajný hudobný talent a bol vynikajúcim pedagógom. Pomenovali po ňom aj vzdialenú planétku číslo 3981, objavenú v 80. rokoch v súhvezdí Raka.

Profesor Ing. Aurel Bohuslav Stodola (* 11. máj 1859, Liptovský Mikuláš – † 25. december 1942, Zürich, Švajčiarsko) bol slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín. Viac zaujímavostí o ňom sa dočítate tu.

prof. František Janíček
riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU Bratislava

Pre mňa osobne predstavuje najväčšiu osobnosť v slovenskej energetike Ing. Vladimír Seewald, DrSc. Riadil sa životným krédom „Energetika je moje celoživotné pracovné pôsobenie.” Energetike a zvlášť hydroenergetike zasvätil celý pracovný život.
Postaral sa o komplexnú výstavbu vážskej kaskády, podieľal sa na príprave  prečerpávacej elektrárne Čierny Váh, výrazne prispel k projektu vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros, aj keď nakoniec sa postavilo iba Gabčíkovo.

Okrem hlavného zamestnania sa Vladimír Seewald významne orientoval na oblasť vzdelávania mladých ľudí – vyučoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej Nové Mesto nad Váhom na jej pobočke v Trenčíne, a taktiež sa zúčastňoval riešenia výskumných úloh v spolupráci so Slovenskou vysokou školou technickou (súčasná STU). Bol uznávaný odborník, vynikajúci prevádzkový pracovník, bol známy aj ako pedagóg, ktorý svojou činnosťou presiahol odbory energetika, elektrotechnika, strojárenstvo, vodné stavby, hydrológia, ale aj matematika.

Riešil výskumné úlohy zamerané na teoretické riešenie jalových výkonov elektrární vybavených synchrónnymi generátormi s vyjadrenými pólmi – autooperátori jalového výkonu. Navrhol matematický model vážskej kaskády a jej jednotlivých prvkov s optimalizáciu jej výrobnej činnosti. Vytvoril dispečing vodných elektrární v Trenčíne.

Navrhol základné princípy riadenia hydroalternátorov v elektrizačnej sústave v prechodných procesoch a metódy realizácie riadenia. Podieľal sa na vypracovaní optimálneho riadenia vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros z pohľadu optimalizácie dvoch elektrizačných sústav (slovenskej a maďarskej).

Pre mňa je to Aurel Stodola: za jeho príspevok k vývoju turbín a k výchove mnohých vynikajúcich vedcov, medzi nimi aj Alberta Einsteina.

[vc_zigzag]

Juraj Kubica
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie

Hoci nie som priaznivcom ankiet o „najväčšiu osobnosť“, spomedzi energetikov na Slovensku mi ihneď vyvstalo v mysli jedno meno – profesor Peter Danišovič. Málokto tak významne zmenil tvár Slovenska ako tento staviteľ priehrad. Vďaka jeho odbornosti, umu a vytrvalosti vznikla Oravská priehrada, Vážska kaskáda, aj vodné dielo Gabčíkovo. Peter Danišovič bol prvým Slovákom, ktorý získal titul doktora technických vied v odbore vodné hospodárstvo (na ČVUT v Prahe). Neskôr sa výrazne zasadil za vznik Slovenskej technickej univerzity.

[vc_zigzag]

Poznám viac mladých, ambicióznych a šikovných energetikov, asi by som ich ešte nepasoval do takejto role, lebo asi by to mal byť niekto, kto má nejakú históriu za sebou. Takže keď mám povedať nejaké meno, poviem profesor Vladimír Slugeň. Myslím, že počas celej svojej kariéry nezištne obhajuje význam a prínos jadrovej energetiky na Slovensku. Ale pritom má aj kritický pohľad na mnohé aspekty, dokonca vie nájsť nové témy do diskusie, aj keď sa tomu venuje už mnoho rokov. Ako dlhoročný predseda SNUS, myslím, že je to práve on, kto združuje komunitu jadrových energetikov.

[vc_zigzag]

Revidovanú a skrátenú anketu zverejnil časopis Energia pre krajinu 1/2019.

[vc_video link=“https://youtu.be/bGHXNU2mIPI“ align=“center“ css_animation=“fadeIn“]