Informácie zo stretnutia ENEF v Prahe

V dňoch 10. - 11. 11. 2022 sa v Prahe uskutočnilo stretnutie v rámci Európskeho Jadrovo-Energetického Fóra ENEF.

0
36

Po dlhom období, kedy bol ENEF prerušený COVIDom, sa v Prahe uskutočnil už 15. ročník tohto najvýznamnejšieho európskeho stretnutia zameraného na jadro, ktoré bolo naviac umocnené českým predsedníctvom v EU.

Premiér ČR Fiala vo svojom vystúpení uviedol, že hoci priamym vinníkom zlej energetickej situácie je Rusko, ale nepriamo, svojou dlhodobou nečinnosťou sme si za to vinný samy. Vyzdvihol jadrovú energetiku ako základ energetickej bezpečnosti, energetickej suverenity a predpokladu pre dodržanie klimatických cieľov EU. Klimatické rozmery energetickej politiky je potrebné zladiť a na to sú potrebné stabilné zdroje s nízkou uhlíkovou stopou!

Inovácie majú zvýšiť energetickú účinnosť jadrových zariadení, majú podporiť rozvoj elektromobility a vodíkových technológií. To znamená, že nároky na produkciu elektriny budú stúpať. Sú len dve možnosti OZE a JE. OZE však nie sú stabilné natoľko, aby sme sa na ne mohli spoliehať a je zrejmé, že stredoeurópsky región nebude mať v tomto desaťročí dostatok energie. Stabilita dodávok energie a hlavne stabilita siete je pre EU životne dôležitá.

I na politickej rovine sa vďaka schválenie Delegation actu (taxonomy) je JE akceptovaná ako rovnocenný nízkouhlíkový zdroj na výrobu elektriny a tepla. Je to zdroj, ktorý môže prispieť k dekarbonizácii priemyslu a je to aj výborná investičná príležitosť. Tretina ministrov hospodárstva EU chce podporu investícií do JE. Polovina naviac chce podporu na výrobu vodíka.

Vláda ČR sa usiluje o nové energetické projekty – tender na EDU 5 a opcie na 2 bloky v ETE.

Podpora SMR – môžu sa stať základom jadrovej renesancie. Technológie SMR sú viazané v EU na existujúce lokality. Majú fungovať podľa jednotnej legislatívy. Snaha, aby boli v prevádzke už v 30-tych rokoch tohto storočia. Založil sa Jihočeský výskumný park  s cieľom výstavby SMR.

Pre ČR je jadro jedným z riešení na súčasné európske problémy.

Premiér SR Heger potvrdil, že sme v období energetickej krízy.

Zdôraznil, že klimatické ciele a uhlíková neutralita do roku 2050 sú mimoriadne dôležité. Neboli sme na šoky spojené s prerušením dodávok z Ruska dostatočne pripravení.

SR je silne priemyselná krajina a musíme výraznejšie zelektifikovať priemysel. Elektromobilita je budúcnosťou a i preto potrebujeme stabilitu zdrojov. Máme dobré skúsenosti s bezpečnou, nízkoemisnou a stabilnou dodávkou energie z jadra. OZE je veľká hudba budúcnosti, ale musíme riešiť hlavne dnešok. ČR aj SR majú desiatky rokov pozitívnych skúseností s JE a táto kríza nám dáva za pravdu. Vieme cez JE zabezpečiť stabilné a relatívne lacnú cenu.

Po spustení 3. bloku EMO stúpne podiel JE o 13% na cca 65%. Treba vidieť aj vedľajšiu možnosť využitia JE na dodávku tepla na vykurovanie. JE je cestou aj pre EU a preto ju zaradil v taxonómii na zoznam nízkouhlíkových technológií. Je treba čo najdlhšie udržať JE v prevádzke – možno až do 80 rokov. Podporujeme výstavbu nových jadrových zdrojov. Mnohé krajiny chcú stavať SMR. Považuje za mimoriadne dôležité hovoriť pravdivo o jadrovej energetike. Je treba viac investovať do jadrového vzdelávania a do nástupcov. Ďalšou výzvou je nájsť efektívne riešenie pre RAO a VJP, kde by sme si mali všímať hlavne fínsky príklad, resp. uvažovať o budovaní spoločných európskych úložísk RaO.

Podpora JE je podľa premiéra Hegera správne strategické rozhodnutie. Jadrová energetika nie je len diverzifikácia, ale aj plnohodnotná alternatíva a preto musí byť nevyhnutnou súčasťou pre dosiahnutie energetických i klimatických cieľov EU.

Za EU vystúpila pani Kadri Simsom, komisár EU pre energetiku. Aj jej stanovisko by sa dalo zhrnúť ako pro-jadrové. Problémy EU s dodávkami energetických zdrojov posunuli diskusie o jadre do inej roviny. Delegation Act EU (známy aj ako Taxonomy) zvýraznil úlohu JE ako stabilného nízkouhlíkového zdroja. Uviedla, že v súčasnosti približne 90% investícií do jadrovej energetiky je namierených na predĺženie životnosti existujúcich blokov a 7 európskych krajín má v úmysle postaviť 20 nových blokov. Samozrejme, že jadro musí byť prevádzkované pri dodržaní najvyšších bezpečnostných štandardov. Budúcnosť jadra v Európe vidí aj v širokom využití malých modulárnych reaktorov.

Po týchto vystúpeniach nasledovala séria tzv. okrúhlych stolov venovaných širokému okruhu tém. V záverečnom zhrnutí Massima Garribu zástupcu generálneho riaditeľa EU pre energetiku odznelo, že jadro je pre EU potrebné ako stabilný a nízkouhlíkový zdroj Všetko vyzeralo ružovo až do momentu, kedy ma prekvapil vetou, že EU by sa mala okamžite odpojiť od dodávok ruského jadrového paliva. Už nebol čas diskutovať a vysvetľovať, že to pre krajiny s reaktormi VVER-440 môže znamenať existenčné problémy. Až na toto „štipnutie škorpióna“ je možné 15.ročník Európskeho jadrového fóra za veľmi vydarené.

Autor: Vladimír Slugeň