Britská vláda uvažuje nad štatútom zelenej taxonómie pre projekty jadrových elektrární

Britská vláda sa údajne snaží dať projektom jadrovej energie zelený status, čo by znamenalo, že môžu byť zahrnuté do taxonómie krajiny.

0
14
Hinkley Point C - výstavba 2 blokov EPR

Správy z médií z uplynulého obdobia uvádzajú, že nové návrhy by mohli považovať projekty jadrovej energie za „zelené“ alebo „udržateľné“ investície, čo podnieti viac investorov k tomu, aby ich podporili. Predpokladá sa, že tento krok, ktorý by mal byť oznámený v najbližších týždňoch, podporí nové investície do navrhovaných jadrových projektov v celom Spojenom kráľovstve.

Podobnú taxonómiu má aj Európska únia, ide o súbor pravidiel, ktorými sa spoločnosti a investori riadia pri ekologických investíciách. V júli sa poslanci Európskeho parlamentu rozhodli „počúvať vedu“ a podporiť legislatívu, ktorá zahrnula jadrovú energiu do taxonómie.

Anglická vláda uviedla, že nové jadro je kľúčom k energetickej bezpečnosti Británie a „preto máme v úmysle zaradiť jadrovú energiu do zelenej taxonómie UK po pozitívnej konzultácii“.

Kancelár Jeremy Hunt nariadil revíziu plánovacej legislatívy, čo môže otvoriť cestu pre jednoduchší proces schvaľovania veľkých projektov infraštruktúry vrátane jadrových reaktorov. Hunt požiadal Národnú komisiu pre infraštruktúru, aby prehodnotila súčasný prístup k národným politickým vyhláseniam a určila, ako by sa dal urýchliť systém plánovania.

Jadrový priemysel Spojeného kráľovstva nalieha na vládu, aby systém plánovania urobila priateľskejším voči novým jadrovým projektom, pričom varuje, že ďalšie oneskorenia pri výstavbe nových reaktorov ohrozujú investície a energetickú bezpečnosť krajiny.

Ministri chcú schválenie pre osem nových reaktorov

Ministri sa stále snažia schváliť osem nových komerčných jadrových reaktorov v priebehu nasledujúceho desaťročia a chcú zabezpečiť, aby boli schválené rýchlejšie ako projekt Sizewell C, ktorý bol potvrdený minulý rok po sedemročnom plánovacom procese.

V posledných rokoch Spojené kráľovstvo vyrobilo približne 15 % svojej energie z flotily komerčných jadrových elektrární, ale väčšina z nich sa v tomto desaťročí vyraďuje, pričom posledná z nich – Sizewell B – sa má uzavrieť v roku 2035.

Od roku 2000 Spojené kráľovstvo zaznamenalo trvalé odstavenie reaktorov v JE Hinkley Point A, Bradwell, Calder Hall, Hunterston, Oldbury, Sizewell, Chapelcross, Dungeness a Wylfa. V prevádzke zostáva jedine deväť reaktorov v štyroch JE – Hartlepool, Heysham, Sizewell B a Torness. V Hinkley Point C sú vo výstavbe dva bloky a v ďalšie dva.

Nedávna vládou nariadená revízia s názvom Mission Zero uviedla, že Anglicko musí „zdvojnásobiť“ dosahovanie svojej požiadavky na jadrovú kapacitu v základnom zaťažení zrýchleným sledovaním plánov vrátane nových jadrových technológií a malých modulárnych reaktorov, ak chce splniť svoje ciele v oblasti čistých nulových emisií uhlíka.

Potreba zrýchlených schém bola jedným zo 129 odporúčaní v nezávislej správe bývalého ministra energetiky Chrisa Skidmora.