Japonský súd potvrdil nevinu prevádzkovateľa jadrovej elektrárne Fukušima

Japonský súd 18. januára potvrdil oslobodzujúci rozsudok pre troch bývalých vysokých predstaviteľov firmy TEPCO, prevádzkujúcich jadrovú elektráreň Fukušima. V akom stave je elektráreň dnes?

0
117
Morské pobrežie v blízkosti JE Fukušima-Daiči.

11. marca 2011 zatopila jadrovú elektráreň Fukušima Daiiči ničivá prívalová vlna cunami spôsobená mimoriadne silným zemetrasením. V elektrárni nastal kolaps chladiaceho systému a následné roztavenie troch reaktorov, čím sa do okolia rozšírila radiácia. Išlo o najväčšie jadrové nešťastie vo svete od nehody v ukrajinskom Černobyle. Odvtedy už uplynulo 12 rokov.

V súvislosti s katastrofou súdili Cunehisa Kacumata. Ten v čase nešťastia pôsobil ako predseda firmy TEPCO. Súdili aj dvoch vtedajších podpredsedov Sakae Muta a Ičira Takekura. Trojica manažérov čelila obvineniu z nedbanlivosti v súvislosti s poškodením elektrárne. Bývalí manažéri podľa obžaloby ignorovali informácie o možnej silnej vlne cunami a zanedbali potrebné bezpečnostné opatrenia, čo viedlo k úmrtiu 44 osôb. Prokuratúra pre každého z nich požadovala päťročné väzenie. V roku 2019 tokijský súd nižšej inštancie trojicu od viny oslobodil. S rovnakým vyrozumením prišiel teraz aj japonský súd. 

Bývalí manažéri TEPCO sa počas súdneho procesu ospravedlnili za ťažkosti, ktoré havária spôsobila. Vinu však prijať odmietli. Podľa obhajoby nemohli tušiť, že cunami povedie až k roztaveniu jadra reaktorov, keďže dosahy katastrofy takýchto rozmerov neboli dopredu jasné ani odborníkom.

Aktuálny stav vypúšťania vody

Voda, ktorá sa používa na chladenie reaktorov po havárii v roku 2011, sa skladuje v obrovských nádržiach v elektrárni a jej množstvá predstavujú niekoľko tisíc ton. V apríli 2021 Japonsko zverejnilo svoju politiku postupného vypúšťania viac ako 1,25 milióna m3 upravenej vody do mora.

Na základe informácií poskytnutých Japonskom MAAE hovorí, že neboli doteraz zaznamenané žiadne významné zmeny vo výsledkoch monitorovania morskej vody, sedimentov a morskej fauny a flóry vrátane produktov rybolovu. Úrovne namerané Japonskom v morskom prostredí sú nízke a relatívne stabilné. Morská oblasť bude monitorovaná aj naďalej. MAAE hodnotí, že transparentnosť údajov sa neustále zvyšuje, čo prispieva k budovaniu dôvery zainteresovaných strán.

Potravinárske výrobky

Na základe informácií, ktoré poskytlo Japonsko, je situácia v oblasti bezpečnosti dodávok potravín, rybolovu a poľnohospodárskej výroby tiež naďalej stabilná. Obmedzenia týkajúce sa potravín sa podľa potreby naďalej revidujú a aktualizujú v súlade s výsledkami monitorovania potravín. Počas sledovaného obdobia bolo odobratých mnoho tisíc vzoriek potravín, čo svedčí o pokračujúcej ostražitosti japonských orgánov a ich odhodlaní chrániť spotrebiteľov a obchod.

Na základe sprístupnených informácií Spoločné centrum Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu usudzuje, že opatrenia na monitorovanie a reakciu na problémy týkajúce sa kontaminácie potravín rádionuklidmi sú primerané a že príslušné orgány účinne kontrolujú potravinový reťazec a že zásobovanie verejnosti potravinami je bezpečné.