PAKS II sa rozrastá: Maďari podali žiadosť o výstavbu prvej jadrovej budovy

Maďarsko je opäť o krok bližšie k novému jadrovému zdroju. Podaná bola žiadosť o výstavbu ochrannej budovy jadrovej elektrárne, jej spracovanie by sa malo ukončiť do 150 dní.

0
530
JE Paks
Maďarská jadrová elektráreň Paks

Podanie žiadosti bolo významným míľnikom, informovala spoločnosť Atomerőmű Zrt, projektová kancelária, ktorá riadi projekt výstavby ďalších dvoch blokov reaktora VVER-1200. Ide o prvú žiadosť o výstavbu jadrovej budovy na novom mieste.

Budova kontajnmentu je hlavnou stavbou jadrovej elektrárne, pretože sa v nej nachádza jadrový reaktor a chladiaci systém. Obal tvorí aj bariéru pre rádioaktívny materiál alebo ochranu pred vonkajšími vplyvmi.

Ochranná nádoba reaktora VVER-1200 je vysoká 72 metrov a má priemer približne 52 metrov. Celá konštrukcia sa skladá z dvoch stien zo špeciálneho betónu, ktorý je navrhnutý tak, aby odolával extrémnym teplotám, tlakom a poveternostným vplyvom. Jadrový reaktor je tak chránený pred zemetrasením, zaplavením vodou alebo dokonca pred pádom lietadla či výbuchom blízkej výbušniny.

Paks II
Vizualizácia energetického bloku v elektrárni PAKS II. Zdroj: PAKS II

Maďarské licenčné konanie zahŕňa niekoľko individuálnych povolení. Spoločnosť Atomerőmű Zrt má už povolenie na pripojenie elektrárne PAKS II do elektrickej siete. V novembri zasa získali povolenie na výrobu dvoch tlakových nádob reaktora pre novú elektráreň.

V súčasnosti je vo výstavbe približne 18 budov. Tie sa následne použijú pri výstavbe hlavných častí závodu. Okrem technických a administratívnych budov sa v súčasnosti stavia aj betonáreň a závod na montáž armatúr.

Väčšia kontrola nad rozpočtom

Maďarský úrad pre jadrovú energiu (HAEA) oznámil 1. januára začiatok platnosti nového regulačného režimu, ktorý je dôležitý kvôli zvýšeniu efektívnosti a organizačnej nezávislosti úradu. V minulosti sa agentúre HAEA nepodarilo dodržať 12-mesačnú lehotu na vydanie stavebného povolenia pre závod PAKS II ani po trojmesačnom predĺžení.

Nový právny štatút poskytne agentúre HAEA väčšiu kontrolu nad rozpočtom a pracovnými silami. Znovuzvolená prezidentka maďarského jadrového dozoru Andrea Beatrix Kádárová bude zároveň podliehať priamo parlamentu. Kádárová bola v rokoch 2018 až 2021 námestníčkou štátneho tajomníka pre energetiku na ministerstve inovácií a technológií.

V lokalite Paks sú v súčasnosti v prevádzke štyri bloky tlakovodných reaktorov VVER-440, ktoré dodávajú do elektrickej siete približne 1900 MWe. Výstavba elektrárne PAKS I sa začala v roku 1974 a posledný reaktor bol pripojený k sieti v roku 1987. Všetky štyri bloky sú novšími verziami reaktorov VVER-440/213, takže majú systém umiestnenia barbotážnej veže.

Jadrová energia je v Maďarsku dominantným zdrojom energie, ktorý tvorí viac ako 50 % energetického mixu krajiny. Na druhom mieste sú fosílne zdroje energie s podielom približne 40 %.