Prednášková činnosť 2018

0
17

Úroveň poznania o aspektoch ionizujúceho žiarenia či radiačnej ochrany všeobecne je pomerne nízka. Patrí medzi úlohy SNUS a jej sekcií meniť tento stav k lepšiemu a využívať na to všetky dostupné spôsoby.

V rámci pravidelne organizovaného prednáškového popoludnia v Malokarpatskej knižnici v Pezinku v cykle Skvelá veda vystúpila Ing. Tereza Melicherová 5. júna 2018 s prednáškou  „Neviditeľné žiarenie“. A našlo sa veľa tých, ktorí si prišli nielen so záujmom vypočuť, ale aj sa spýtať. A zvedavý človek je presne naša cieľová skupina. Mali by sme sa snažiť využiť každú príležitosť a odpovedať na otázky súvisiace s ionizujúcim žiarením a jeho miestom v našich životoch. Iste sme boli všetci veľakrát konfrontovaní s tým, že úroveň poznania v bežnej populácii je v tomto smere pomerne nízka. A meniť tento stav k lepšiemu je jedno z hlavných poslaní našej odbornej spoločnosti.