Prieskum ukazuje 67 % miestnu podporu pre prvú poľskú jadrovú elektráreň

Miestna podpora výstavby prvej poľskej jadrovej elektrárne v Pomoransku dosiahla 67 % medzi obyvateľmi obce Choczewo, v bezprostrednej blízkosti navrhovaného areálu elektrárne Lubiatowo-Kopalino.

0
30
Poľsko, poľská vlajka
Poľsko je jadru naklonené v čoraz väčšej miere.

Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ), štátny podnik zodpovedný za projekt novostavby, oznámil výsledky najnovšieho prieskumu uskutočneného v novembri a decembri 2023. Ten uviedol, že podobná úroveň podpory (66 %) bola zaznamenaná v širšom regióne okolo budúcej jadrovej elektrárne vrátane obcí Wejherowo, Puck a Lebork.

V októbri 2023 získala PEJ od úradov súhlas pre preferovanú lokalitu v blízkosti dedín Lubiatowo a Kopalino na severozápad od Gdanska na pobreží Baltského mora. V novej elektrárni budú nasadené tri tlakovodné reaktorové bloky AP1000 vyrobené spoločnosťou Westinghouse, pričom začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2026.

PEJ uviedla, že prieskum ukázal široké povedomie o plánoch postaviť jadrovú elektráreň v Poľsku, pričom o projekte bolo informovaných 97 % obyvateľov Choczewo a 88 % obyvateľov obcí Lebork, Puck a Wejherowo.

Prieskum tiež ukázal, že 70 % respondentov v skúmaných regiónoch sa domnieva, že jadrová energetika by sa mala v Poľsku v najbližších rokoch rozvíjať. Podpora rozvoja solárnej a veternej energie sa umiestnila na druhom a treťom mieste so 69 % a 67 %. Asi 81 % obyvateľov Choczewa zastávalo názor, že jadrová energia prinesie dostupné ceny elektriny.

V septembri 2023 Westinghouse a ďalšia americká spoločnosť Bechtel oznámili, že podpísali formálnu dohodu o partnerstve pri návrhu a výstavbe nového závodu Lubiatowo-Kopalino. V novembri 2022 si Varšava vybrala Westinghouse, aby dodal svoju technológiu reaktora AP1000 pre zariadenie s tromi blokmi.

PEJ uviedla, že od roku 2013 udržiava informačné body v regióne a jeho okolí, v ktorom bude umiestnená prvá jadrová elektráreň v krajine.