Produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov v Nemecku v prvom polroku mierne klesla

Približne 51 % produkcie energie z obnoviteľných zdrojov v Nemecku v prvom polroku pripadlo na veterné elektrárne, podiel solárnych predstavoval zhruba 23 percent, podiel elektrární na biomasu okolo 18 percent a podiel vodných elektrární asi 8 %.

0
9
obnovitelne zdroje
Produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov v Nemecku v prvom polroku mierne klesla.

Produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov v Nemecku sa v tohtoročnom prvom polroku medziročne znížila zhruba o percento na 136 terawatthodín, a to napriek spusteniu prevádzky radu nových zariadení pre výrobu solárnej a veternej elektriny. Oznámil to Spolkový úrad pre životné prostredie (UBA) v tlačovej správe.

Sú to však práve obnoviteľné zdroje, na ktoré sa Nemci spoliehajú po tohtoročnom vyradení aj posledných jadrových elektrární z prevádzky.

Za poklesom produkcie zo solárnej a veternej elektriny stálo menej priaznivé počasie. V dôsledku výrazného poklesu dopytu sa však zvýšil podiel obnoviteľných zdrojov na krytí celkovej spotreby elektriny v Nemecku. V prvom polroku tohto roka dosiahol 52 percent, kým v rovnakom období vlaňajška dosiahol 49 percent a v celom minulom roku 46 percent.

„Je úspechom, že teraz dokážeme viac ako polovicu spotreby elektriny v Nemecku pokryť prostredníctvom slnka, vetra a ďalších obnoviteľných zdrojov,“ uviedol UBA. „Čísla však tiež jasne ukazujú, že výstavba zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov musí nabrať na tempe, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú elektrifikáciu dodávok tepla a dopravy,“ dodal.

Približne 51 percent produkcie energie z obnoviteľných zdrojov v Nemecku v prvom polroku pripadlo na veterné elektrárne. Podiel solárnych elektrární predstavoval zhruba 23 percent, podiel elektrární na biomasu okolo 18 percent a podiel vodných elektrární asi osem percent, píše UBA.

Rozvoj výroby elektrickej energie prostredníctvom veternej a slnečnej energie zohráva kľúčovú úlohu v stratégii nemeckej vlády na dosiahnutie klimatických cieľov a zvýšenie nezávislosti od fosílnych palív, ako sú uhlie a plyn.

Podľa vládnych plánov má v roku 2030 pochádzať z obnoviteľných zdrojov 80 percent elektriny v Nemecku. Dopyt po elektrine by sa pritom mohol výrazne zvýšiť v dôsledku väčšieho využívania elektromobilov a tepelných čerpadiel.

Nemci však o pár rokov môžu čeliť aj ďalším problémom, a to práve kvôli solárnych panelom. Tie bude treba prebudovať každých 15-25 rokov. Inak na tom nie sú ani veterné elektrárne, ktoré si žiadajú prestavbu každých 20-25 rokov. Po výmene veterných turbín a solárnych panelov sa navyše zvýšia náklady na ich údržbu. Pre porovnanie pripájame údaj o jadrových elektrárňach: tie vydržia v prevádzke 40 až 80 rokov.