WIN Global 2015, Viedeň

0
9

Vybrané zástupkyne sekcie WIN sa zúčastnili na 23. konferencii WiN Global 24.8.2015 – 26.8.2015 vo Viedni.

Nezisková profesijná organizácia Women in Nuclear Global združuje ženy pracujúce v oblasti využitia atómovej energie a radiačných aplikáciach. Bola založená v roku 1992 a jej úlohou je podporovať ženy v ich profesijnom uplatnení v nukleárnom sektore a poskytovať im informácie a zdieľať skúsenosti. Má asi 25 000 členiek v 105 krajinách.

23. konferencia WiN Global bola usporiadaná ženami pracujúcimi v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu vo Viedni pod heslom Women in Nuclear meet Atoms for Peace.

Konferencia ponúkla prezentácie v niekoľkých tematických blokoch:

Plenárne prednášky: Vývoj, jadrovej bezpečnosti, Tréningy radiačnej ochrany, Radiačné aplikácie a zdravie – význam medzinárodnej spolupráce

Kariérny rast pre ženy v nukleárnom sektore vrátane komunikácie: Podpora žien v štúdiu technických vedných oborov, Úspešnosť komunikácie o nukleárnych otázkach, Nukleárne vedné disciplíny výzvou pre mladú generáciu, Komunikácia s verejnosťou a jadrová energia

Využitie jadrovej energie v medicíne: Úloha jadrových fyzikov v medicíne, Rádioterapia rakoviny prsníka, Rádioterapia v liečbe rakoviny, Rádioizotopy a ich využitie v medicíne, Biologická dozimetria

Energia, životné prostredie a klimatická zmena: Úloha jadrovej energie v podmienkach klimatickej zmeny, Čistejšie životné prostredia ako dôsledok použitia radiačných technológií, Komunikácia mimo nukleárneho sektoru, Jadro a ochrana životného prostredia

Bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní: Ženy v boji za jadrové odzbrojenie

Posterová sekcia: Pripravili sme posterovú informáciu o vzdelávacích aktivitách sekcie WIN Slovenskej nukleárnej spoločnosti.