Ako si Greenpeace Energy pokrytecky zarába poškodzovaním ovzdušia

Nemecká firma podniká v nesúlade s bojom proti klimatickým zmenám. Svojim klientom totiž predáva produkt zložený z metánu či oxidu uhličitého.

0
430

Medzinárodná environmentálna organizácia Greenpeace, ktorá má zastúpenie v 55 krajinách sveta, prepožičala nemeckej energetickej spoločnosti Greenpeace Energy nielen svoje meno, ale podľa dostupných zdrojov vlastní aj jej akcie. Greenpeace Energy podniká v Nemecku a už 10 rokov svojim klientom predáva plyn nazvaný proWindgas, ktorý označuje ako „zelený vodík“ vyrábaný elektrolýzou z obnoviteľných zdrojov. To je však zrejme len manipulácia faktov, pretože hoci sa spoločnosť Greenpeace Energy chváli ekologickými prístupmi, svojou produkciou sa pravdepodobne podieľa na znečisťovaní planéty skleníkovými plynmi.

Plyn ProWindgas spoločnosti Greenpeace Energy je v skutočnosti zložený z približne 99 % fosílneho metánu (CH₄) a iba v asi 1 % z vodíka. Na túto skutočnosť upozornil na sociálnych sieťach brazílsky jadrový fyzik Raphael Telis. Ide o vedca, ktorý v minulosti pôsobil v MIT či v CERN-e a v súčasnosti je súčasťou výskumného tímu v Brookhaven National Laboratory v americkom štáte New York. Podľa Raphaela Telisa sa firma Greenpeace Energy opiera o marketing založený na „greenwashingu“, teda na snahe zneužívať environmentálne problémy na vlastné obohatenie.

„Greenpeace dôverčivej verejnosti v skutočnosti predáva len ilúziu o nutnosti zásadnej zmeny. Tvrdí, že musíme prejsť od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom, ale zároveň zarába peniaze predajom znečisťujúcich fosílnych plynov,“ myslí si Telis a dodáva, že by bolo vhodné premenovať Greenpeace na Gaspeace alebo mu prisúdiť hanlivejší názov, napríklad Greenpocrite, teda „zelený pokrytec“.

Podľa údajov, ktoré Greenpeace Energy uvádza na svojom webe, bude v roku 2021 svoj „ekologický“ plyn proWindgas predávať v zložení 89 % metánu, 10 % bioplynu a 1 % vodíka. Organizácia tvrdí, že fosílny plyn nemožno dostatočne rýchlo nahradiť iba vodíkom, preto sa chce v budúcnosti spoliehať tiež na bioplyn. Do roku 2027 plánuje táto firma dodávať iba vodík z obnoviteľných zdrojov. Paradoxom celého tohto snaženia je skutočnosť, že bioplyn zvyčajne tvoria asi dve tretiny metánu a jedna tretina oxidu uhličitého (CO₂) a to sú exkluzívni klimatickí znečisťovatelia. Obhajcovia obnoviteľných zdrojov energie vrátane Greenpeace označujú bioplyn za čistý a udržateľný zdroj energie, no zároveň odmietajú jadro. Lenže, samotná propagácia takýchto zdrojov iba spomaľuje riešenia a prehlbuje klimatickú krízu, čoho dôkazom je aj štýl podnikania spomínanej Greenpeace Energy.

Raphael Telis ďalej vo svojom príspevku tvrdí, že Greenpeace chce, aby ste verili, že jediné zdroje energie, ktoré by sme mali zahrnúť do energetického mixu, sú obnoviteľné zdroje ako vietor a slnko. Lenže, ak sa toto združenie skutočne stavia proti použitiu škodlivých fosílnych palív, malo by podľa Brazílčana uprednostňovať a propagovať jadro, ktorým spoľahlivo vyrábame elektrinu bez produkcie skleníkových plynov.

Greenpeace vždy bojoval a aj naďalej pokračuje v boji proti jadrovej energii. „Ide o organizáciu so značnými finančnými možnosťami, ktorá fakty vedeckého výskumu vyberá selektívne a v snahe ovplyvniť náš spôsob života vytvára kampane na vytváranie strachu,“ myslí si Raphael Telis. Snahy Greenpeace sú pritom kontraproduktívne, pretože jeho agenda zameraná proti jadru a dezinformácie o tom, že slnko a vietor dokážu zabezpečiť „šťavu“ pre celú planétu, povedú vo finále k ešte väčšej závislosti na fosílnych zdrojoch, tak ako to v praxi ukazujú aktivity Greenpeace Energy.