Európska taxonómia udržateľných financií: Rozhodnutie o jadre má padnúť ešte tento rok

Európska únia predstaví svoj plán klasifikácie jadrových projektov podľa pravidiel taxonómie trvalo udržateľného financovania pravdepodobne v stredu 22. decembra, uvádzajú správy.

0
102
Eurobankovka
Rozhodnutie o jadrovej energii sa očakáva do konca roka, uvádzajú správy.

Dlho očakávaný verdikt rozdeľuje členské štáty Európskej únie na tie, ktoré tvrdia, že jadrová energia by mala byť zahrnutá do taxonómie, ktorej cieľom je pomôcť EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a na tie, ktoré sú proti.

Návrh Európskej komisie týkajúci sa jadra by mohol prísť po stretnutí predsedov vlád EÚ, ktorý je naplánovaný na 16. decembra. Práve na ňom sa očakáva aj ostro sledovaná diskusia o taxonómii. Plán klasifikácie by tak mohol byť oficiálne známy už 22. decembra.

Únia už viackrát posúvala termín finálneho verdiktu alebo deadlinu na posielanie námietok voči pravidlám „zelenej taxonómie“. Išlo zväčša o potrebu hlbšieho preskúmania danej problematiky.

Taxonómia je balík nariadení, ktorými sa riadia investície do činností, ktoré sú podľa Európskej únie šetrné k životnému prostrediu. Brusel dúfa, že pravidlá nasmerujú súkromný kapitál do projektov šetrných ku klíme.

Rozporuplné jadro

V rámci 27-člennej Európskej únie prebieha veľká diskusia o tom, či jadro považovať za čistý zdroj energie. Európska komisia sa rozhodla nezaradiť jadrovú energiu do taxonómie, uviedla však, že ju zaradí do doplnkového delegovaného aktu. Zákon by zahŕňal technické skríningové kritériá na určenie podmienok, za ktorých by sa jadrová energia mohla považovať za prispievajúcu k udržateľnosti a zmierňovaniu zmeny klímy.

Rozhodnutie komisie o jadrovej energii sa oneskorilo o mesiace a čelilo silnému lobingu zo strany vlád štátov EÚ, ktoré nesúhlasia s tým, či si jadro zaslúži označenie „udržateľné“.

Desať krajín EÚ sa nedávno naopak vyslovilo za jadrovú energiu a vyhlásilo, že je „absolútne nevyhnutné“, aby bola zahrnutá do taxonómie do konca tohto roka.

V stanovisku v mnohých európskych novinách krajiny uviedli, že jadrová energia je cenovo dostupný, stabilný a nezávislý zdroj energie. Po prvé preto, že na rozdiel od plynu chráni európskych spotrebiteľov pred kolísaním cien a takisto rozhodujúcou mierou prispieva k nezávislosti zdrojov energie a výroby elektriny v Európskej únii.

Ministri z Nemecka, Rakúska, Portugalska, Dánska a Luxemburska uviedli, že sú proti začleneniu jadrovej energie do taxonómie.