Fínsko otestuje úložisko s vyhoreným palivom v skúšobnej prevádzke už toto leto

Fínska organizácia pre nakladanie s jadrovým odpadom Posiva prvýkrát otestuje svoje úložisko vyhoretého jadrového paliva na konečné uloženie tento rok v lete. Oznámili to na výročnom Severskom jadrovom fóre, ktoré sa uskutočnilo 21. a 22. mája v Helsinkách.

0
31
Fínsko je prvou krajinou na svete, ktorá bude mať dokončené hlbinné úložisko vysokoaktívneho odpadu. Foto: Bernhard Ludewig
Úložisko jadrového odpadu bude mať minimálny vplyv na okolie, tvrdí expert. Foto: Bernhard Ludewig

Dokončovacie práce v podzemných zariadeniach spoločnosti Posiva pokračujú bez prerušenia aj celý tento mesiac. Otestované boli tiež nedávno dokončené inžinierske systémy budov. Vďaka tomu sa overilo, že žiaden zo systémov nebude prekážkou skúšobnej prevádzky na konečnú likvidáciu, ktorá sa podľa vyhlásenia začne v auguste.

Celý proces konečného uloženia vyhoretého jadrového paliva bude testovaný pomocou simulovaných palivových článkov. Test sa bude týkať nielen prevádzky zariadení, ale aj pripravenosti organizácie na výrobnú fázu, uvádza sa v oznámení Posiva.

Antti Ikonen, hlavný poradca spoločnosti Posiva, vyčíslil náklady na projekt úložiska na 5 miliárd EUR. Augustovú skúšobnú prevádzku vyžaduje Fínsky úrad pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť.

Posiva buduje hlbinné geologické úložisko Onkalo pre vyhoreté jadrové palivo a iný vysoko rádioaktívny odpad v blízkosti jadrovej elektrárne Olkiluoto na juhozápade Fínska. Je veľmi pravdepodobné, že pôjde o prvé funkčné hlbinné úložisko na svete.

 

Posiva je zodpovedná za konečnú likvidáciu použitého jadrového paliva vyrobeného prevádzkovateľmi jadrových elektrární Teollisuuden Voima Oyj (TVO) v Olkiluoto a Fortum v Loviise. TVO vlastní 60 % Posiva a Fortum vlastní 40 %.

Úložisko Onkalo je z veľkej časti založené na technológii likvidácie jadrového odpadu vyvinutej vo Švédsku spoločnosťou SKB. Posiva už niekoľko desaťročí pracuje v lokalite tejto lokalite na vývoji koncepcie konečnej likvidácie a preukázaní dlhodobej bezpečnosti. V máji 2021 sa začalo s razením tunelov definitívneho uloženia.

V konečnom úložisku budú kazety s vyhoretým palivom zapuzdrené a uložené v skalnom podloží v hĺbke cca 400 metrov. Zariadenie pozostáva z dvoch častí: nadzemného zariadenia na zapuzdrenie vyhoreného paliva do kanistrov a konečného úložiska hlboko v skalnom podloží s tunelmi, v ktorých bude vyhoreté palivo umiestnené.

V tuneli bude uložených asi 30 kanistrov s vyhoretým jadrovým palivom, aj keď presný počet závisí od počtu depozičných otvorov – rozhodnutie závisí od objemu vhodnej horniny. Do 30 kanistrov sa zmestí asi 65 ton vyhoreného jadrového paliva.

Odhaduje sa, že počas 100-ročného obdobia prevádzky zariadenia bude vyrazených 100 depozičných tunelov v celkovej dĺžke asi 35 km. Najdlhší tunel bude mať 350 metrov. Tunely sú asi 4,5 metra vysoké a 3,5 metra široké.

Iniciatívy v oblasti úložiska prebiehajú aj inde

Po celom svete prebieha množstvo iniciatív na vybudovanie hlbinných geologických úložísk vyhoreného jadrového paliva. Vo Švédsku vláda v roku 2022 schválila plány na vybudovanie konečného hlbinného úložiska vo Forsmarku v obci Östhammar.

Podľa Johna Corderoya, technického riaditeľa Nuclear Waste Services (NWS), spoločnosti vlastnenej vládnym úradom pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky Spojeného kráľovstva, Spojené kráľovstvo plánuje postaviť podobné zariadenie, ktoré by malo byť uvedené do prevádzky v polovici 50. rokov 20. storočia. Výstavba hlbinného geologického úložiska vyhoreného jadrového paliva a iného vysoko rádioaktívneho odpadu z jadrových reaktorov Spojeného kráľovstva sa pravdepodobne začne v 40. rokoch 20. storočia, uviedol predstaviteľ NWS na priemyselnom webinári 23. februára.

Minulý rok francúzsky jadrový regulátor ASN prijal a mal začať posudzovať žiadosť národnej agentúry pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom Andra na vytvorenie hlbinného geologického úložiska Cigéo v severovýchodnom Francúzsku.

Švajčiarske úrady vybrali miesto v severnom Švajčiarsku neďaleko nemeckých hraníc, kde bude umiestnené hlbinné geologické úložisko.