Prevádzka konečného skladu použitého jadrového paliva vo Fínsku sa má začať v polovici tohto desaťročia

Fínska spoločnosť Posiva žiada o povolenie prevádzkovať ďalšie zariadenie v sklade použitého jadrového paliva.

0
265
Fínsko je prvou krajinou na svete, ktorá bude mať dokončené hlbinné úložisko vysokoaktívneho odpadu. Foto: Bernhard Ludewig
Úložisko jadrového odpadu bude mať minimálny vplyv na okolie, tvrdí expert. Foto: Bernhard Ludewig

Fínska spoločnosť Posiva podala žiadosť o povolenie na prevádzku zariadenia na prípravu obalových súborov. Prevádzka konečného skladu použitého jadrového paliva v lokalite Olkiluoto by sa mala začať v polovici tohto desaťročia.

Spoločnosť Posiva, ktorá sa zaoberá nakladaním s rádioaktívnym odpadom, predložila žiadosť fínskemu ministerstvu financií a hospodárstva koncom minulého roka. Plány spoločnosti na nakladanie s použitým jadrovým palivom zahŕňajú obalové súbory z medi a ocele. Jadrový odpad sa má v týchto kontajneroch skladovať v nadzemnom zapuzdrovacom zariadení, ktorého výstavba sa začala v septembri 2019 a dokončenie sa očakáva v polovici roka 2022.

Palivo sa potom uloží do skalného podložia do hĺbky 400 až 430 metrov. Systém skladovania bude pozostávať z uzavretých kontajnerových jednotiek, v ktorých bude odpad uložený v bentonitovej matrici. Ako výplň ochranného súboru sa používajú napučiavajúce zásypové materiály. Obalové súbory sa potom prepravia do podzemia systémom tunelov.

Podľa žiadosti budú vyhorené jadrové palivo do úložiska prepravovať spoločnosti Teollisuuden Voima Oyj (TVO) a Fortum Power & Heat Oy. Očakáva sa, že väčšina balíkov vyhoreného paliva z oboch spoločností bude do zariadenia prepravená v rokoch 2024 až 2070. Uskladnenie všetkého jadrového materiálu oboch spoločností by malo byť ukončené koncom roka 2022.

Vizualizácia podzemného skladu použitého jadrového paliva, Fínsko
Vizualizácia podzemného skladu použitého jadrového paliva. Zdroj: Posiva

Ministerstvo financií a hospodárstva teraz požiada o posúdenie viaceré orgány, organizácie a obce v oblasti konečného úložiska. Zároveň bude mať každý možnosť vyjadriť svoj názor. Posúdenia a názory občanov dotknutých lokalít sa zohľadnia v procese získavania povolenia na prevádzku.

Dozorný orgán už požiadal o posúdenie bezpečnosti zapuzdrovacieho zariadenia a celého systému skladovania. Skúmať sa bude nielen dodržiavanie všetkých bezpečnostných noriem pri výstavbe tohto zariadenia, ale aj školenie personálu a vykonávanie súvisiacich činností. Po uvedení konečného úložiska do prevádzky bude spoločnosť STUK monitorovať bezpečnosť prevádzky celého komplexu počas celej jeho plánovanej životnosti.

Pilotný projekt naštartoval ďalších

Konečná lokalita úložiska bola vybraná v roku 2000 a fínsky parlament schválil plán projektu o rok neskôr. Spoločnosť Posiva podala žiadosť o stavebné povolenie na ministerstvo v decembri 2013. Podložie v lokalite Olkiluoto bolo vyhodnotené na základe výsledkov z podzemného laboratória, ktoré sa teraz rozširuje na základňu pre úložisko.

Vláda získala súhlas s projektom v roku 2015, pričom stavebné práce sa začali v decembri 2016. V lokalite Onkalo sa bude prevádzkovať prvé podzemné úložisko použitého jadrového paliva na svete. Podobné úložisko sa plánuje v blízkosti mesta Forsmark vo Švédsku.

„Práca, ktorá trvala niekoľko desaťročí, aby sme preukázali dlhodobú bezpečnosť a vypracovali konečnú koncepciu úložiska Onkalo, ktorá by vyhovovala podmienkam v lokalite Olkiluoto, bola ukončená a my sa teraz môžeme sústrediť na inštaláciu zariadení v zapuzdrovacom závode a konečnom úložisku, uvedenie zariadenia do prevádzky a prípravu na prevádzkové činnosti,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Posiva Janne Mokka.
O jadrových úložiskách sa bude v tomto období živo diskutovať, pretože sú jednou z požiadaviek súčasného návrhu taxonómie z pera Európskej komisie, v ktorom sa uvádza, že udržateľné investície by za určitých podmienok mohli zahŕňať aj jadrovú energiu.