Krajiny menia svoj pohľad na jadrovú energiu, uvádza najnovšia správa IEA

V roku 2023 sa do energetiky investuje približne 2,6 bilióna Eur, pričom viac ako polovica pôjde do čistej energie vrátane jadra a obnoviteľných zdrojov, uvádza správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

0
27
Chladiaca veža
Krajiny majú nový pohľad na jadrovú energiu, uvádza správa IEA.

Podľa správy World Energy Investment 2023 jadrové investície rastú najmä vo vyspelých ekonomikách a Číne. Viac ako desaťročie po havárii Fukušima-Daiiči v Japonsku sa čoraz viac krajín začína pozerať novým pohľadom na to, ako by mohli jadrové technológie poskytnúť nízke emisie a disponibilný výkon.

Investície do čistej energie v posledných rokoch podporili rôzne faktory vrátane období silného hospodárskeho rastu a nestálych cien fosílnych palív, ktoré vyvolali obavy o energetickú bezpečnosť, najmä po ruskej invázii na Ukrajinu.

Zmena podmienok pre jadro

Nové politiky poskytujú dôležitý impulz pre vyhliadky na energiu s nízkymi emisiami. V USA schválenie zákona o znižovaní inflácie znamená, že pre jadrovú energiu s nulovými emisiami budú k dispozícii investičné daňové úľavy.

V Japonsku vláda skúma predĺženie životnosti jadrových elektrární nad 60 rokov a v Južnej Kórei sa plánuje zvýšenie podielu jadrovej energie na 35 % celkovej výroby do roku 2036, z približne 30 %.

Financovanie nových návrhov jadrových reaktorov bolo posilnené vyššími rozpočtami vo Francúzsku, kde bola do roku 2030 sprístupnená 1 miliarda eur, a v Spojenom kráľovstve, ktoré plánuje minúť 400 miliónov GBP (461 miliárd eur).

Konečné investičné rozhodnutia pre jadrové elektrárne sa však v roku 2022 výrazne znížili na 4 GW, čo je pokles zo 6 GW. Správa hovorí, že v roku 2022 bola Čína jediným regiónom, ktorý začal s výstavbou novej jadrovej elektrárne.

Správa varuje, že napriek rastu v mnohých sektoroch, investície do výroby elektriny v roku 2022 čelia protivetru. Na strane financovania sa náklady na pôžičky zvýšili, keď sa základné sadzby zvýšili v boji proti inflácii. Akciové rizikové prémie – prémia nad bezrizikové sadzby, ktoré akcioví investori očakávajú za priemerný blok – sa na celom svete zvýšili.

„Čistá energia postupuje rýchlo – rýchlejšie, ako si mnohí ľudia uvedomujú,“ povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol. „Je to zrejmé z investičných trendov, kde sa čisté technológie odťahujú od fosílnych palív. Na každý dolár investovaný do fosílnych palív teraz pripadá asi 1,7 dolára na čistú energiu. Pred piatimi rokmi bol tento pomer jedna k jednej.“