Nový termín v súťaži pre stredoškolákov, ktorí môžu vyhrať cestu do Kórey

Súťaž organizuje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu aby posilnila záujem mladých o jadrovú vedu a technológie.

0
166

Odvetvie jadrovej energetiky sa dnes musí veľmi aktívne vyrovnávať s potrebou výmeny generácií a odovzdávaním vedomostí nie len v krajinách nastupujúcich na cestu štiepenia atómu, ale aj v krajinách s rozvinutou jadrovou energetikou, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Dotýka sa to nie len prevádzkovateľov jadrových elektrární, ale aj výskumných reaktorov a zariadení pre zadný palivový cyklus, ktoré sa venujú uskladňovaniu či prepracovaniu vyhoretého paliva, alebo postupnému vyraďovaniu z prevádzky.

Týmito témami sa bude na budúci rok koncom mája v Kjongdžu v Južnej Kórei zaoberať aj Tretia medzinárodná konferencia o rozvoji ľudských zdrojov pre programy jadrovej energetiky s podtitulom Čelenie výzvam pri zabezpečovaní kvalifikácie budúcich pracovníkov v jadrovej energetike.

Medzinárodná súťaž pre študentov

Jednou z výziev životného cyklu pracovníkov v jadrovom odvetví je pritiahnuť a zamestnať mladé talenty. Na posilnenie záujmu mladšej generácie o jadrovú vedu a technológie organizuje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) medzinárodnú súťaž pre študentov v spolupráci s Treťou medzinárodnou konferenciu o rozvoji ľudských zdrojov pre programy jadrovej energetiky.

Študenti vo veku od 14 do 18 rokov z členských krajín MAAE, teda aj zo Slovenska, sú pozvaní, aby vstúpili o diskusie o dopadoch a uplatnení jadrovej vedy a technológií v našom živote.

Minimálne trojčlenné študentské tímy, ktoré navrhnú a zrealizujú najinovatívnejšie projekty, vycestujú na výlet do Kórejskej republiky a svoju prácu budú prezentovať na konferencii, navštívia tamojšie školy a inštitúcie a zúčastnia sa na pripravovaných kultúrnych podujatiach.

Tímy môžu byť z jednej školy, ale aj zmiešané z viacerých škôl v danej krajine.

DETAILNÉ POKYNY A PRIHLÁŠKA

Dôležité dátumy

  • 31. január: termín pre podanie prihlášky a abstraktu prihlasovanej práce;
  • 16. február 2018: Agentúra MAAE upovedomí vybraných účastníkov;
  • 16. marec 2018: Vybraní účastníci predložia videá (alebo prezentácie na digitálnych médiách) z realizácie projektu;
  • 29. marec 2018: Agentúra MAAE upovedomí finalistov;
  • 29. a 30. máj 2018: Projekty, ktoré postúpili do finále, sa predstavia na konferencii a rozhodne sa o celkovom víťazovi súťaže.

28májCelodenné31Human Resource Development for Nuclear Power ProgrammesTretia medzinárodná konferencia o rozvoji ľudských zdrojov pre programy jadrovej energetiky s podtitulom Čelenie výzvam pri zabezpečovaní kvalifikácie budúcich pracovníkov v jadrovej energetike.