Záporožie

Udalosti na Ukrajine si žiadajú diplomatické riešenia...

0
129

Udalosti na Ukrajine si žiadajú diplomatické riešenia a posun v úrovni diplomacie, ktorú uvádzam nižšie. Žiada si to okrem iného aj bezpečná prevádzka Záporožskej JE. V súčasnosti je so 6000 MWe najväčšou na svete.

Existuje niekoľko variantov textu listov záporožských kozákov tureckému sultánovi. Uvedený preklad je z ruského zborníka Darvinskij sbornik istorii Zaporožskoj Seči. Dielo odkazuje na list z konca 17. storočia (1676). Podľa populárnej historky napísali list kozáci pod vedením svojho atamana ako odpoveď na sultánov list, ktorý poslal kozákom po porážke jeho vojsk (kozákmi) v nedávnej bitke.

List tureckého sultána:

 Ja, sultán a vládca veľkej Porty, syn Ibrahima I., brat Slnka a Mesiaca, vnuk a zástupca Allaha na Zemi, vládca kráľovstva Macedónskeho, Babylonského, Jeruzalemského, Veľkého a Malého Egypta, cisár nad cisármi, panovník nad panovníkmi, výnimočný rytier, nikým neporazený bojovník, majiteľ stromu života, neúprosný strážca hrobky Ježiša Krista, poručník samotného Boha, nádej a útecha moslimov, útecha a veľký ochranca kresťanov, nariaďujem vám, záporožským kozákom, aby ste sa mi dobrovoľne a bez odporu vzdali, a zdržali sa obťažovania ďalšími útokmi.

Turecký sultán Mehmed IV.

Odpoveď kozákov:

Ty, sultán, čert turecký, prekliateho čerta brat a kamarát, sekretár samotného Lucifera. Čo si Ty do čerta za rytiera, keď holou … ani ježka nezabiješ. Čert … a Tvoje vojsko žerie. Nebudeš Ty, sukin syn, nad kresťanmi vládnuť! Tvojho vojska sa my nebojíme. Na zemi aj na vode sa s Tebou budeme biť, … tvoju mater!

Ty babylonský čašník, macedónsky kolár, jeruzalemský sládok, alexandrijský kozár, pastier sviní z Veľkého a Malého Egypta, arménsky zlodej, tatársky sagajdak, kamenecký kat, celého sveta a podsvetia blázon, hadie plemä a vred na našom …. Prasacia hlava, kobylia …, mäsiarsky pes, nepokrstená hlava, …

Takto ti odpovedajú záporožci, ty úbožiak. Nebudeš ty pásť ani kresťanom prasce. Tým končíme, pretože nepoznáme dátum a nemáme kalendár, mesiac je na nebi, roku pána, taký istý deň je u vás ako aj u nás, takže nás za to …!

Podpísaný Košový ataman Ivan Sirko s celým záporožským táborom.

Vladimír Slugeň, júl 2022.