Nemecko sa postaví proti plánom Európskej únie zahrnúť jadrovú energiu medzi udržateľné investície

Nemecko potvrdilo, že sa postaví proti plánom Európskej únie zahrnúť jadrovú energiu ako udržateľnú investíciu do svojich nariadení o udržateľnom financovaní na označovanie zelených investícií. V pondelok to uviedla nemecká vláda.

0
43
Nemecko

Brusel žiada o schválenie od krajín Európskej únie a Európskeho parlamentu pre svoj plán označiť jadrovú energiu za investíciu šetrnú ku klíme. Tento krok rozdelil medzi sebou štáty, ktoré nesúhlasia s jej zeleným označením a naopak tie, ktoré s týmto označením problém nemajú.

Nemecko, najväčšia ekonomika EÚ, je medzi tými, ktorí plánujú odmietnuť, keď budú krajiny o pláne hlasovať v nadchádzajúcich týždňoch.

„Spolková vláda vyjadrila svoj nesúhlas s pravidlami taxonómie pre jadrovú energiu. Toto ‚nie’ je dôležitým politickým signálom, ktorý jasne hovorí: Jadrová energia nie je udržateľná, a preto by nemala byť súčasťou taxonómie,“ uviedlo vo vyhlásení nemecké ministerstvo životného prostredia a ministerstvo hospodárstva a klímy.

„V súlade s tým by federálna vláda hlasovala za to, aby Rada vzniesla námietky proti delegovanému právnemu aktu Európskej komisie,“ uviedli ministerstvá. Na to, aby sa pravidlá odmietli, sa musí proti nim postaviť 20 z 27 členských štátov EÚ – čo je vysoká hranica, ktorú sa pravdepodobne nedosiahne.

Rozhodnutie padlo, niektoré krajiny nesúhlasia

Vo februári Európska komisia oficiálne predložila nariadenia na označenie jadrovej energie ako udržateľnej podľa taxonómie, čím sa ukončili mesiace neistoty a sporov o to, či bude mať toto odvetvie významné miesto v prechode bloku na nulový uhlík.

Taxonómia sa stala zákonom v júli 2020, ale zákonodarcovia ponechali dôležité detaily na vyriešenie prostredníctvom doplnkových delegovaných aktov – sekundárnej legislatívy určenej na technické otázky, ktoré nepodliehajú rovnakej miere ministerského a parlamentného dohľadu.

Desať krajín EÚ sa vyslovilo za jadrovú energiu a vyhlásilo, že je „absolútne nevyhnutné“, aby bola zahrnutá do taxonómie. Uviedli, že jadrová energia je cenovo dostupný, stabilný a nezávislý zdroj energie. Po prvé preto, že na rozdiel od plynu chráni európskych spotrebiteľov pred kolísaním cien. Po druhé preto, že rozhodujúcou mierou prispieva k nezávislosti zdrojov energie a výroby elektriny v EÚ.

Ministri z Nemecka, Rakúska, Portugalska, Dánska a Luxemburska sa naopak vyslovili, že sú proti zahrnutiu jadrovej energie do taxonómie, pričom Rakúsko uviedlo, že sa obráti na súd, aby zabránilo tomu, aby jadro bolo súčasťou pravidiel taxonómie. Nemecko tiež uviedlo, že zvažuje právne kroky, hoci podľa novín Politico to Berlín nateraz vylúčil.

Komisia začala konzultácie o znení doplňujúceho delegovaného aktu s členskými štátmi 31. decembra.

Konzultovala aj s viacerými skupinami expertov vrátane Spoločného výskumného centra (JRC), vedeckého orgánu komisie, ktorý bol požiadaný, aby posúdil, či by EÚ mala označiť jadrovú energiu za zelenú investíciu. JRC dospelo k záveru, že jadrová energia sa považuje za udržateľnú a nepoškodzuje ľudské zdravie ani životné prostredie viac ako iné zdroje výroby elektriny, ktoré sú už zahrnuté v taxonómii.

Potrebné kritériá

Aby boli činnosti v oblasti jadrovej energie uvedené v taxonómii, musia byť splnené kritériá, ktoré presahujú existujúci regulačný rámec. Napríklad musia byť zavedené dátumy zákazu na urýchlenie prechodu na pokročilé technológie a presné dátumy prevádzkových zariadení na zneškodňovanie. Zariadenia na zneškodňovanie nízkoaktívneho odpadu už musia byť v prevádzke a členské štáty by mali mať vypracovaný podrobný plán na uvedenie úložiska pre vysokoaktívny odpad do prevádzky do roku 2050.

Nové projekty jadrových elektrární využívajúce najlepšie dostupné existujúce technológie sa budú v rámci taxonómie uznávať do roku 2045. Úpravy a modernizácie existujúcich jadrových zariadení na účely predĺženia životnosti sa budú uznávať do roku 2040.