Vladimír Slugeň: A ešte k Černobylu

„Hlboko sa skláňam pred Legasovom, požiarnikmi, baníkmi a mnohým ďalšími, ktorí museli riešiť to, čo pred nimi nik nemusel a neutiekli!“

0
744
Mochovce ako časovaná katastrofa! Kto sa na nej nabalí? (Zdroj: FB Nekŕmte nás odpadom)

Napriek tomu, že vo svetle súčasných bezpečnostných analýz je dokazované, že pravdepodobnosť ťažkých havárií spojených s tavením aktívnej zóny (INES 7) je na úrovni nižšej ako 10-5 , 99% všetkých diskusií sa vedie o tom, čo by sa stalo, ak by tento veľmi nepravdepodobný prípad nastal. Lebo Černobyľ!

Je zbytočné namietať, že vtedy tá pravdepodobnosť bola na úrovni 10-2, rády hore-dolu. Stalo sa.

Je i zbytočné hovoriť, že reaktory RBMK-1000 boli uspôsobením vojenského zariadenia na výrobu plutónia do jadrových zbraní na efektívnu produkciu elektrickej energie. Že v 50-tych rokoch, keď sa ich konštrukcia tvorila, vládla „studená vojna“ a extenzívny rozvoj hospodárstva za každú cenu.

Že analýzou (obhajobou) fyzikálnych princípov, či vysvetľovaním chýb operátov, o ktorých mohli, mali, či ani nemuseli vedieť…, pro-jadroví energetici obhajujú komunistický režim vo vtedajšom ZSSR (toto mi naozaj zvyšuje tlak a „otvára nožík vo vrecku“).

HBO Černobyl

Prečo sa seriál HBO Černobyľ tak mýli

0
Miniseriál HBO Černobyľ o jadrovej havárii z roku 1986  už od začiatku novinári oceňovali za to, že sa držal faktov o udalosti, hoci jeho...

Možno si však v HBO seriáli o Černobyľskej tragédii pozorný divák všimol svedomie i charakter prof. Legasova. Možno si uvedomil aj hrdinstvo „politického vedúceho“ záchranných opatrení B. Ščerbinu. Snáď jedinú úprimnú pochvalnú vetu za celý svoj život „aparátčika“ počul práve od Legasova: „Mňa poslúchali, ale vám načúvali. Vďaka vám sa podarilo i nemožné.“

Možno niekoho napadlo, že zvládnuť evakuáciu 135 000 ľudí do troch dní, nasadiť 600 000 záchranárov (väčšinou vojakov striedajúcich sa v týždenných turnusoch) by i pre také vyspelé krajiny ako Nemecko, Francúzsko, či USA „nebolo jednoduché“ (mäkšiu formuláciu som už naozaj nenašiel).

Možno i hrdinstvo požiarnikov, privolaných baníkov i bezmenných záchranárov pri likvidácii následkov (i tých možných) by vo vyspelom neslovanskom svete mohlo vyzerať inak. Možno miera klamstva a utajovania i v záujme nevypuknutia bezbrehej paniky mohla byť iná… Kto vie?

O Černobyle vyrábajú fikcie preto, lebo jadrové havárie nezabili veľa ľudí

0
Za posledné desaťročie čoraz väčší počet celebrít, vrátane Stinga a Roberta Downeya, Jr. verejne vyhlasuje, že podporujú jadrovú energiu. Potom minulý rok stanica CBS...

Jediné, čo mi napadá, že treba k Černobyľu ešte povedať: „Hlboko sa skláňam pred Legasovom, požiarnikmi, baníkmi a mnohým ďalšími, ktorí museli riešiť to, čo pred nimi nik nemusel a neutiekli!“

Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., UJFI, FEI STU

Vladimír Slugeň je profesorom v odbore jadrová energetika a predsedom SNUS. Pracuje na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Je členom viacerých domácich i zahraničných organizácií i expertom Európskej komisie pre oblasť mierového využitia štiepnych a fúznych reakcií.

Na titulnom obrázku je grafika facebookovej stránky Nekŕmte nás odpadom, ktorá podľa vlastných slov „nechce šíriť paniku“…